อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

สรรพากรแก้กม.ให้บริษัทประกันส่งข้อมูลเบี้ยใช้ลดหย่อนภาษี

สรรพากรแก้กฎหมาย ให้บริษัทประกันเป็นคนส่งข้อมูลเบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีตรงเข้าสรรพากร เริ่มปี 63  เป็นต้นไป จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 15.22 น.


นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี และโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  ขณะนี้สรรพากรได้แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 63 เสร็จแล้ว ได้แก่ การใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ซึ่งช่วยให้ผู้เสียภาษีไม่ต้องเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาคืนเงินภาษี ผู้เสียภาษีจะได้รับเงินคืนภาษีอย่างถูกต้อง  

  

สำหรับรายละเอียดการใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ กำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ได้ จ่ายเบี้ยประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันชีวิตแบบบำนาญที่เริ่มทำตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63  เป็นต้นไป ต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อหน่วยงานผู้รับประกันภัย และให้หน่วยงานผู้รับประกันภัยนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ม.ค.ของปีถัดไป   และกรมจะนำข้อมูลไปแสดงในระบบ แต่ถ้าเป็นกรมธรรม์ที่ทำไว้ก่อนวันที่ 1 ม.ค.63 ยังสามารถเลือกแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อหน่วยงานผู้รับประกันภัย หรือใช้หลักฐานที่ออกจากบริษัทประกันภัยมาสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันไว้แล้ว

ส่วนการใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ กำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันภัย ไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 เป็นต้นไป ต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อหน่วยงานผู้รับประกันภัย และให้หน่วยงานผู้รับประกันภัยนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ม.ค.ของปีถัดไป โดยกรมสรรพากรจะนำข้อมูลไปแสดงไว้ในระบบเช่นกัน  


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    58%
  • ไม่เห็นด้วย
    42%

บอกต่อ : 20