อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

สศช.ขยายผลพัฒนา "ชุมพร-ระนอง" เมืองอนาคต

สศช.ขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน คัดเทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลเมืองระนอง เป็นพื้นที่เป้าหมาย ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 13.32 น.

นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ได้รับทราบแผนการดำเนินงานในระยะที่ 1 (2558-2561) ครอบคลุมเทศบาลนำร่อง 6 แห่ง ซึ่งกระจายตัวในภูมิภาคต่างๆของประเทศ ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลเมืองกระบี่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน สู่การดำเนินงานระยะที่ 2 โดยได้คัดเลือกเทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลเมืองระนอง ซึ่งอยู่ในแนวการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC) เป็นพื้นที่เป้าหมาย

สำหรับในระยะต่อไป สศช. จะคัดเลือกเมืองที่เหมาะสมดำเนินการเพิ่มเติม ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งผลักดันการแปลงแผนงานโครงการสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต และเป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%