อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เคาะ...เพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถ ตายรับรวม1ล้าน

เฮ ไฟเขียวเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถ ตายรับเพิ่มจาก 6 แสนเป็น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นประกันภาคบังคับเพิ่มเป็น 5 แสน ภาคสมัครใจเป็น 5 แสน มีผลเม.ย.ปีหน้า อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.38 น.

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ สมาคมฯ ได้หารือรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อสรุปในการปรับเพิ่มความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ โดยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถ เพิ่มความคุ้มครองขั้นต่ำ 1 ล้านบาทต่อราย จากเดิมคุ้มครอง 6 แสนบาท แบ่งเป็นความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือประกัน พ.ร.บ. เพิ่มเป็น 5 แสนบาทต่อราย จากเดิมอยู่ 3 แสนบาท

ส่วนประกันรถภาคสมัครใจ เช่น ประกันรถชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 จะให้ความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ แต่จะปรับเพิ่มความคุ้มครองขั้นต่ำกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถ เดิมอยู่ที่ 3 แสนบาท เพิ่มเป็นขั้นต่ำ 5 แสนบาท ส่วนการคุ้มครองขั้นสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท แต่หากต้องการความคุ้มครองมากกว่านั้นให้มีการตกลงเป็นรายกรณีไป

“ต่อไปผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถ จะได้รับความคุ้มครองขั้นต่ำจากทั้งประกันภัยภาคบังคบ  และประกันรถภาคสมัครใจเพิ่มขึ้น โดยได้รับเงินสินไหมชดเชยรวมกันขั้นต่ำที่ 1 ล้านบาท ซึ่งเรื่องงนี้เป็นการเห็นชอบร่วมกันแล้วระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยและ คปภ. เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และทายาทให้ได้รับการดูแลจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถ ส่วนความคุ้มครองกรณีบาดเจ็บจากรถ ยังได้รับความคุ้มครองเท่าเดิม โดยปัจจุบันประกันภาคบังคับได้รับตามจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    66%
  • ไม่เห็นด้วย
    34%