อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ทริสฯเชื่อมั่นสถานะแบงก์ออมสินแกร่ง ประกาศเครดิตระดับAAA

“ทริสเรทติ้ง” ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารออมสิน ที่ระดับ AAA และแนวโน้ม “Stable” สะท้อนถึงสถานะที่มั่นคงและแข็งแกร่ง   พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.59 น.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรของธนาคารออมสิน ที่ระดับ AAA พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่มั่นคงและแข็งแกร่งของธนาคารฯ ในการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีบทบาทหลักในการดำเนินงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

“มุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่าการที่หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ จะสามารถดำเนินบทบาทด้านสาธารณะแบบธนาคารออมสินได้นั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากธนาคารออมสินทำหน้าที่ทั้งการให้บริการทางการเงินและเป็นกลไกในการสนับสนุนมาตรการเชิงนโยบายในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารพาณิชย์ได้ ภายใต้ธุรกรรมตามนโยบายรัฐ ธนาคารออมสินให้สินเชื่อเงื่อนไขที่ผ่อนปรนแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกันธนาคารออมสินยังมีภารกิจในการส่งเสริมการออมและให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปตามวัตถุประสงค์หลักของธนาคารอีกด้วย นอกจากมีเป้าหมายในการส่งเสริมการออมของเยาวชนแล้ว ยังส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระดับชุมชน”

สำหรับฐานะการเงิน ธนาคารออมสินมีขนาดสินทรัพย์รวมมากที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจและใกล้เคียงกับขนาดสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่  โดย ณ มิถุนายน 62 ธนาคารออมสินมีขนาดสินทรัพย์รวม 2.7 ล้านล้านบาท มีสาขา 1,063 แห่งทั่วประเทศ  มีส่วนแบ่งตลาดเงินฝากร้อยละ 12 และส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อร้อยละ 11 โครงสร้างสินเชื่อประกอบด้วย สินเชื่อรายย่อยร้อยละ 57 สินเชื่อแก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 35 สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 5 และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ร้อยละ 3 โดยธนาคารออมสินมีฐานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ยังคงมีสถานภาพการเป็นผู้ให้กู้ยืมสุทธิในตลาดระหว่างธนาคารอย่างสม่ำเสมอ  คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%