อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

'สุริยะ' ดึงยักษ์จักรกลเกษตรฮอกไกโดลงทุนไทย

รมว.อุตสาหกรรม ยกทัพบุกฮอกไกโดดึง IHI ลงทุนเครื่องจักรกลหวังเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทย เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.58 น.

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารระดับสูงเยี่ยมชมและศึกษางานระบบเกษตรอัจฉริยะ ที่บริษัท IHI Agri-Tech Corporation ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 พ.ย.62 ว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีการทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงต้องการเชิญชวนให้บริษัท IHI เข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเครื่องจักรกลแบบครบวงจร 

นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ยังพร้อมร่วมมือกับ IHI เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ร่วมมือการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเพาะปลูกและระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะ รวมถึงความร่วมมือในการนำเอานวัตกรรมด้านสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ เพื่อไปใช้ในการปรับแก้ไขสำหรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมร่วมมือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเพาะปลูกและระบบเกษตรกรรมอัจฉริยะ รวมถึงความร่วมมือในการนำเอานวัตกรรมด้านสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ เพื่อไปใช้ในการปรับแก้ไขสำหรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรต่อไปนายสุริยะ กล่าวว่า บริษัท IHI Agri-Tech Corporationเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกประเภท ตั้งแต่การเพาะปลูกข้าว พืชผักต่างๆ รวมไปถึงการผสมพันธุ์สัตว์ โดยมีเครื่องจักรกลหลากหลายประเภท อาทิ การตัด หว่าน พรวน เก็บเกี่ยว บรรจุ และการกลบหญ้า ซึ่งถือเป็นผู้นำในด้านการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตและรวบรวมตั้งแต่แปลงเพาะปลูก โดยศูนย์การผลิตจะอยู่ภายใต้การรับรองตามมาตรฐาน ไอเอสโอ 9001

ขณะที่การควบคุมการผลิต สามารถควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจำกัดของเสียด้วยระบบ Just in Time เพื่อให้สามารถวิเคราะห์อุปทานและอุปสงค์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง บริษัทได้มีการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรโดยใช้ระบบ KAIZEN ประหยัดต้นทุนและการใช้แรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 37