อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ซีไอเอ็มบีไทยตั้ง'อศิศร'นั่งซีอีโอเต็มตัว

ซีไอเอ็มบีแจ้งตลาดฯแต่งตั้ง "อดิศร เสริมชัยวงศ์"นั่งซีอีโอเต็มตัว หลังรักษาการแทนนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิมาช่วงเวลาหนึ่ง จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.10 น.

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เปิดเผยว่า ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยได้แจ้งตลท.ถึงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคนใหม่ โดยได้แต่งตั้งนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ไม่รวมถึงตำแหน่งกรรมการ) แทนนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 18 ต.ค.62

ทั้งนี้ธนาคารได้ยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธปท.ได้อนุมัติตามที่ธนาคารยื่นเรื่องขอ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.62 เป็นต้นไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26