อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

บอร์ดทีจีสั่งทบทวนแผนจัดหาเครื่องบิน 38 ลำ

บอร์ดการบินไทยขีดเส้น 6 เดือนทบทวนแผนจัดหาเครื่องบินใหม่ 38 ลำ พร้อมจัดทำแผนฟื้นฟูองค์กรใหม่ านสุเมธเตรียมปรับลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ เน้นบุกตลาดช่วงไฮซีซั่น พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 16.06 น.


นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการหารือกับคณะกรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า  คณะกรรมการฯ มีมติให้ฝ่ายบริหารทบทวนแผนจัดหาเครื่องบิน 38 ลำ  เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ในสภาวะขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยให้ระยะเวลา 6 เดือน พร้อมให้รายงานความคืบหน้าให้รับทราบทุกเดือน จนกว่าแผนจะแล้วเสร็จ รวมทั้งให้บริษัทจัดทำแผนฟื้นฟูองค์กรและแผนบริหารธุรกิจฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด กล่าวว่า คณะกรรมการต้องการให้บริษัทมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ หากไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในระยะยาว เพราะเครื่องบินเป็นเครื่องมือหลักในการหารายได้ ขณะที่การบินไทย มีเป้าหมายเป็น National Premium Airline ซึ่งคณะกรรมการจะช่วยกลั่นกรองแผนงานดังกล่าวก่อนเสนอไปยังรัฐมนตรี    โดยแผนการจัดซื้อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การบินและด้านการเงินของบริษัท แต่ ต้องให้ทันสถานการณ์ธุรกิจการบินที่มีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม แผนงานดังกล่าวทำไว้ในช่วงที่ยังไม่มีสงครามทางการค้าถ้าใช้สมมุติฐานเดิมอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ 

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เกิน 8 เท่า จะต้องปรับลดหนี้และลดสินทรัพย์ (Asset) รวมถึงพิจารณาถึงการเพิ่มทุน ซึ่งมีทุนจดทะเบียนไม่มาก ทั้งหมดจะอยู่ในแผนฟื้นฟูองค์กร นอกจากนี้ที่ผ่านมา กการแข่งขันธุรกิจการบินที่รุนแรง ทำให้บริษัทประสบผลขาดทุน ดังนั้น ทางฝ่ายจัดการจึงได้เร่งทำแผนระยะสั้นไม่ถึง 3 เดือนเพื่อฟื้นฟูธุรกิจให้ได้มากที่สุด  และมั่นใจว่าจะทำได้ตามแผน ด้วยการเพิ่มรายได้ ซึ่งจะเน้นการขายตั๋วในช่วงไฮซีซั่น  รวมถึงการเพิ่มช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet Sale) มากขึ้น  นอกจากนี้การเปิดบริการช็อปปิ้งออนไลน์ (e-Commerce) ปลายเดือน ต.ค.นี้ คาดว่าจะทำรายได้ 20-30 ล้านบาทเดือน
 
นอกจากนี้จะควบคุมค่าใช้จ่ายและจะหารือกับพนักงานในการลดวันหยุด 1 วันเพื่อลดรายจ่ายค่าล่วงเวลา (โอที) ขณะที่ฝ่ายบริหารก็ได้ลดค่าตอบแทนบางส่วนลง ซึ่งการสื่อสารกับพนักงานเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อกู้วิกฤติและสื่อสารกับคนภายนอกให้เกิดความมั่นใจต่อการเป็นสายการบินแห่งชาติและสถานะการเงินของบริษัท พร้อมลดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างลงอย่างน้อย 10% แต่จะไม่ให้กระทบการให้บริการกับลูกค้า


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27