อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

ธอส.ฉลอง 66 ปี ทำให้คนไทยมีบ้าน(คลิป)

''ธอส.''จัดพิธีทำบุญฉลอง 66 ปี พร้อมบริจาคเงิน 1 ล้านบาทสบทบทุนให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ แถมอัดวงเงิน 27,000 ล้านบาทปล่อยกู้สินเชื่อวิมานเมฆ ชูดอกเบี้ย 0.66% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1% อังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 15.45 น.


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 66 ปี วันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์” ที่สำนักงานใหญ่ โดยพิธีสำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ พิธีถวายภัตตาหารเช้า และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ ธอส. เป็นประธานในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรของธนาคาร ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับสังคมไทยตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”

นอกจากนี้ธนาคารยังได้เปิดให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว โดยการร่วมทำบุญบริจาคเงินสบทบทุน “มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อนำไปสนับสนุนการผ่าตัดช่วยเหลือเด็ก ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป พร้อมกันนี้ธนาคารได้ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิเป็นจำนวน 1 ล้านบาท อีกด้วย“ ตลอดระยะเวลา 66 ปี ธอส.มีภารกิจในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพ ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยสามารถธนาคารสร้างโอกาสให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 3 ล้านครอบครัว ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร”
นอกจากนี้ ธอส. ได้ตอบแทนลูกค้าในโอกาสครบรอบ 66 ปี ด้วยการจัดสรรวงเงิน 27,000 ล้านบาท ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อวิมานเมฆ อัตราดอกเบี้ย 0.66% ต่อปี คงที่ 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-20 อัตราดอกเบี้ย 2.66% ต่อปี เดือนที่ 21-36 อัตราดอกเบี้ย 3.66% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.77% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% ต่อปีผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี และปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.00% ต่อปี

กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.625% ต่อปี) สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท พิเศษ!! ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้ ติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคมนี้ทั้งนี้กรณีวงเงินกู้มากกว่า 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.66% ต่อปี คงที่ 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-20 อัตราดอกเบี้ย 2.66% ต่อปี เดือนที่ 21-36 อัตราดอกเบี้ย 3.66% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปีแรก เท่ากับ 2.77% ต่อปีเช่นกัน ส่วนปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.00% ต่อปี

นอกจานี้กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. รวมถึงให้กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี พิเศษ!! ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้สำหรับบัญชีเงินกู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อวิมานเมฆ


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16