อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

คลังโวรีดภาษีเกินเป้า ช่วยเงินคงคลังแข็งแกร่ง5.1แสนล้าน

รัฐบาลโชว์เก็บรายได้ 11 เดือน เกินเป้า 5 หมื่นล้าน สรรพากรนำรีดภาษีพุ่งกระฉูด ดันฐานะเงินคงคลังแข็งแกร่งแตะ 5.1 แสนล้าน พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.33 น.

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 62 (ต.ค.61 –ส.ค.62) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 2.33 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 54,858 ล้านบาท และสูงกว่าประมาณการ 51,916 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร กรมศุลกากร รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ สูงกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะกรมสรรพากรจัดเก็บได้เกินเป้า 36,016 ล้านบาท หน่วยงานอื่นๆ ได้ 44,043 ล้านบาท และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเกินเป้าหมาย 14,655 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำ สำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนของปีงบ62 สูงกว่าคาดการณ์ จำนวน 22,480 ล้านบาท โดยหน่วยงานส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ ยกเว้นการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นที่สูงกว่าคาดการณ์ 6.6% เนื่องจากมีการรับรู้ส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตร ทำให้มันใจว่าการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 62 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายลวรณกล่าวว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 62 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 2.3 ล้านล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2.75 ล้านล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 348,978 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนส.ค.62 มีจำนวนทั้งสิ้น 512,274 ล้านบาท
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 33