อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

ปั้น 'ลูกเสือไทย' เป็นผู้นำ 'มัคคุเทศก์' ท้องถิ่น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สร้างลูกเสือไทยให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยพัฒนาท่องเที่ยวในท้องถิ่น อังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 18.51 น.

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2562 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout)” ร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพของลูกเสือ มีความสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยวนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมฯ จะสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ลูกเสือมัคคุเทศก์” ทั้ง การสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทักษะในการเป็นผู้สื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวที่ดี และการให้บริการที่ดี รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่าย เสนอแนะวิทยากรในการให้ความรู้แก่ลูกเสือ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จะช่วยประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของลูกเสือในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

ขณะที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ ในพื้นที่เป้าหมาย โดยร่วมกันสร้างบุคลากรและพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักในแผ่นดินถิ่นเกิด อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกเสือเหล่านี้ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 31