อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

ลดภาษีเงินได้10%ส่อยืดเยื้อ คลังห่วงเอื้อคนรวยได้ประโยชน์

ลดภาษีเงินได้ 10% ยืดเยื้อจบไม่ทันปีนี้ ปลัดคลังรับเรื่องละเอียดอ่อน ห่วงทำแล้วเข้าทางคนรวยได้ประโยชน์ คนจนไม่ได้อะไร จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 11.03 น.

 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างภาษี เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้มีการประชุมครั้งแรก ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรไปแล้ว และคาดคงต้องใช้เวลาประชุมกันอีกหลายครั้งกว่าจะได้ข้อสรุป เพราะเรื่องภาษีเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นจากสังคม ว่าทิศทางการจัดเก็บภาษีของประเทศควรจะเป็นอย่างไร

ส่วนนโยบายการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลง 10% ตามนโยบายหาเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ต้องมีการศึกษาในภาพรวม คงไม่สามารถสรุปได้ภายในปีนี้ เพราะว่าต้องทำให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย โดยการลดภาษีต้องพิจารณาให้คนรายได้น้อย และรายได้ปานกลางได้ประโยชน์มากที่สุด ไม่ใช่เป็นการลดภาษีแล้วช่วยให้คนรวย หรือเศรษฐีได้ประโยชน์มากกว่าคนรายได้น้อย หากมีการลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดาและคนรายได้น้อยที่ปกติไม่เสียภาษีอยู่แล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แต่กลับกลายไปเป็นประโยชน์ไปตกกับคนที่เสียภาษีมากที่ได้ประโยชน์  

“การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% เป็นไปได้ แต่ต้องมองภาพรวมดูว่าลด 10% แบบไหน หากมีการลดจริง ที่เคยได้รับการยกเว้นก็จะไม่ได้รับการยกเว้น ที่ไม่เคยเสียภาษีก็ต้องมาเสียภาษี เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะลดภาษีแล้วไม่มีภาษีตัวอื่นมาชดเชยรายได้ของประเทศที่หายไป ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ ซึ่งแนวคิดบางอย่างยังขัดแย้งกันอยู่ เช่น เมืองไทยอยากมีสวัสดิการที่ดี แต่ต้องการเสียภาษีน้อย เป็นเรื่องที่สวนทางกันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรปมีสวัสดิการที่ดีมากแต่ก็ต้องเสียภาษีในอัตราสูง”


  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18