อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

"ปตท.สผ."ติดอันดับ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

"ปตท.สผ." ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมได้รับคะแนนสูงสุด (Industry Leader) เป็นครั้งที่ 2 จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.51 น.

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมทั้งได้รับคะแนนประเมินสูงสุด หรือ Industry Leader  ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในธุรกิจประเภทเดียวกัน เป็นครั้งที่ 2 จากที่เคยได้รับเมื่อปี 2559

"การที่ ปตท.สผ.ได้รับคะแนนประเมินสูงสุด หรือ Industry Leader ดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (Best in Class) เพิ่มขึ้นในหลายหัวข้อ รวมทั้ง ได้รับคะแนนเต็ม 100 ในหลายหัวข้อ"นายพงศธร กล่าวและว่า ปตท.สผ. ภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อีกครั้ง ซึ่งบริษัทยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้ง ประโยชน์ที่จะเกิดกับประเทศดังวิสัยทัศน์ Energy Partner of Choice ของบริษัท

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 2,500 บริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยการคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI จะพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนีหลักซึ่งกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนจะอ้างอิงถึงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน

บอกต่อ : 16