อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มกราคม 2563

"จุรินทร์"การันตีเงินประกันรายได้งวดแรกถึงมือเกษตรกร1ต.ค.นี้

“จุรินทร์” เผยเงินประกันรายได้ปาล์มงวดแรกถึงมือเกษตรกร 1 ต.ค.นี้ ส่วนประกันรายได้ข้าว เงินงวดแรกเริ่ม 15 ต.ค.นี้ผ่านธกส. พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.03 น.

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์  กล่าวถึงความคืบหน้าจัดทำโครงการประกันรายได้ว่า  หลังจากที่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรสำหรับ สินค้าเกษตร 5 รายการ ประกอบด้วย ปาล์มน้ำมัน ,ข้าว , ยางพารา, มันสำปะหลังและข้าวโพด นั้น ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทั้งหมด ทั้งการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะต้องมีการตรวจสอบให้ตรงกับข้อเท็จจริง  เพื่อป้องกันให้มีการทุจริต ในการแจ้งเท็จ  สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) ที่จะเป็นหน่วยงานที่จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรก็มีความพร้อม
 
สำหรับในส่วนของการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน จะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรก 1  ต.ค. นี้ โดยปาล์มน้ำมันจะประกันรายได้ที่ กก.ละ 4 บาท  ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างจากราคารับซื้อปาล์มน้ำมันคุณภาพที่ 18% ให้กับเกษตรกรรายละไม่เกิน 25 ไร่ ผ่าน ธกส.   ส่วนข้าวเปลือกเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 15 ต.ค. นี้ โดยจะใช้ราคาตลาดเฉลี่ย ทุก 15 วัน
 
  ส่วนยางพารา ได้รับแจ้งจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เบื้องต้นจะประกันรายได้ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ที่กก.ละ  60 บาท ไม่เกินรายละ 25 ไร่  ขณะที่มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะมีการเรียกหารือ 3 ฝ่ายคือภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในเร็วๆนี้
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26