อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

กสอ.ผนึกกองทุนหมู่บ้านสร้างศก.ชุมชนเข้มแข็ง

กสอ.ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านฯต่อยอดดันซีไอวี ดึงดูดท่องเที่ยว ช่วยศก.ฐานรากเข้มแข็ง พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 19.21 น.

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) พร้อมด้วยนายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางการบูรณาการร่วมกันเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐว่า กสอ. ร่วมกับสทบ.หารือบูรณาการร่วมกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งกสอ.สามารถช่วยเหลือทั้งในด้านการให้ความรู้ เครื่องจักรอุปกรณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ ให้มีความน่าสนใจ

รวมถึงการแก้ปัญหาการตลาด เนื่องจากกสอ.สามารถช่วยเหลือให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่แพลทฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ได้ เช่น อาลีบาบา อีเบย์  และอะเมซอน ซึ่งแพลทฟอร์มเหล่านี้เป็นพันธมิตร กับก
สอ.ทั้งหมด ขณะที่สทบ.มีศักยภาพในแง่เงินทุน เครือข่าย และข้อมูลบิ๊กดาต้าของชุมชน ซึ่งสทบ.จะทำการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นจะร่วมกับกสอ.พัฒนาองค์ความรู้ และช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าตามความต้องการของตลาด การพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบตลาดออนไลน์ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวว่า กสอ. จะนำความรู้เรื่องโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือซีไอวี มาต่อยอดให้พึ่งพาตนเองได้ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ดึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เป้าหมายคือสร้างหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐาน อย. เพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้าชุมชน
 
               
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18