อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ธนารักษ์ประเดิมเปิดประมูล เช่า'บ้านผีสิง'4แห่งในปีนี้

ธนารักษ์ประเดิมเปิดประมูลบ้านผีสิง อาคารเก่า 4 แห่ง วังสวนดอกไม้ วังค้างคาว บ้านเขียว ผักไห่ และอาคารศุลกากร ท่าเสด็จ ให้เอกชนพัฒนาเป็นโรงแรมบูติก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ได้ในปีนี้ อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น.

น.ส.อมรรัตน์ กล่ำพลบ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ กล่าวว่า ตั้งแต่สัปดาห์หน้ากรมฯ จะเริ่มให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจอาคารเก่า และอาคารบ้านผีสิงอย่างจริงจัง พร้อมกับนัดหารือหน่วยงานที่ครอบครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำอาคารเหล่านี้มาเปิดประมูลให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนา โดยเบื้องต้นมีอาคารเก่าที่เป็นเป้าหมายเปิดให้เช่าพัฒนาทั่วประเทศ 60 แห่ง และจะเริ่มคัดเลือกนำร่องออกมาให้ประมูลพัฒนาเชิงอนุรักษ์เป็นโรงแรม ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ได้ภายในปีนี้ 4 แห่ง ได้แก่ วังสวนดอกไม้ วังค้างคาว ศุลกากรท่าเสด็จ จ.หนองคาย และบ้านเขียว อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ วังสวนดอกไม้ กรมจะเข้าไปหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นเจ้าของในปัจจุบัน ซึ่งเดิมเคยเป็นวังที่ประทับของนายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน บิดาแห่งการรถไฟไทย ต่อมาเปลี่ยนเป็นสำนักงานโรงงานกระดาษบางปะอินและสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร มีพื้นที่โบราณสถานประมาณ 3 ไร่ 65 ตารางวาส่วนวังค้างคาว ตั้งอยู่เขตคลองสาน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ เดิมเป็นที่พักสินค้าและโรงเก็บอากร แต่ปัจจุบันในย่านนั้นมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ล้ง 1919 สาเหตุที่เรียกชื่อ วังค้างคาว เพราะพื้นที่ถูกทิ้งร้างไปนาน จนมีค้างคาวเข้ามาอยู่ใต้ถุนจำนวนมาก ตอนเย็นฝูงค้างคาวก็จะบินออกมาหากินเป็นประจำ

น.ส.อมรรัตน์กล่าวว่า ยังมีอาคารสำนักงานศุลกากร ด่านท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย รวมถึงบ้านเขียว หรือบ้านของขุนพิทักษ์บริหารเป็น บ้านโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 อายุเกินกว่า 100 ปี ที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการดูแลของเทศบาล ซึ่งกรมฯจะเร่งเข้าไปหารือเพื่อร่วมกันพัฒนา โดยให้เทศบาลเป็นผู้เปิดประมูลหาผู้เช่าเพื่อช่วยนำรายได้ให้กับชุมชนได้มากขึ้น โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เพราะตอนนี้เทรนด์การท่องเที่ยวแหล่งพื้นที่เก่ากำลังได้รับความนิยมจากคนไทย และชาวต่างชาติ รวมถึงบางคนก็อยากมีการลองของมีประสบการณ์ในพื้นที่ที่มีประวัติลี้ลับด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    60%
  • ไม่เห็นด้วย
    40%