อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

"ร้องกวาง-น่าน"ขับเพลินๆ 4 เลน

เปิดใช้ทางหลวงหมายเลข  101  สาย อ.ร้องกวาง-น่าน ตอน บ.ผาหมู-บ.ปางยาว ระหว่าง กม.282+650.000-  กม.291+575.000  พื้นที่อ. ร้องกวาง จ. แพร่ (กม.169+050.000- กม.177+975.000) (เดิม) ระยะทาง  8.925 กม. อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.20 น.


 รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.) แจ้งว่า  สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  101  สาย อ.ร้องกวาง-น่าน ตอน บ.ผาหมู-บ.ปางยาว ระหว่าง กม.282+650.000-  กม.291+575.000  พื้นที่อ. ร้องกวาง จ. แพร่ (กม.169+050.000- กม.177+975.000) (เดิม) ระยะทาง  8.925 กม. จาก 2 ช่องไปกลับเป็นขนาด 4  ช่องจราจรไปกลับ แยกทิศทางด้านละ 2 ช่องทาง  ผิวจราจรเป็นแบบลาดยางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต เกาะกลางเป็นเกาะยก (Raised Medain) บางช่วงเป็นเกาะคอนกรีต (Barrie Concrete) รวมงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนก.ค.นี้  
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า  การก่อสร้างโครงการเป็นไปตามแผนงานของทางทล.ที่เร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น  4  ช่องจราจร (ระยะที่ 2) นอกจากผู้ใช้ทางจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้นแล้วยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคเหนือ เนื่องจากผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ทิวทัศน์2ข้างทางสวยงามสร้างความเพลิดเพลินให้ผู้ขับขี่ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น