อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

พาณิชย์เผย3ธุรกิจเจ๊งเดือนมิ.ย. 'ก่อสร้างทั่วไป'ซิวแชมป์

พาณิชย์เผยธุรกิจเลิกกิจการเดือนมิ.ย.ทะลุ 264 ราย เพิ่มขึ้น หรือ 12%  ก่อสร้างอาคารทั่วไปแชมป์สูงสุด รองลงมาอสังหาริมทรัพย์-ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ  ขณะที่การจดทะเบียนใหม่อยู่ที่ 5,586 รายลดลง 14% อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.57 น.


นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนมิ.ย. มีจำนวน 1,264 ราย เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.จำนวน 1,130 ราย  เพิ่มขึ้น 134 ราย หรือ 12%  โดยธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป 115 ราย  หรือ 9%  รองลงมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 87 ราย หรือ 7%  และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ 47 ราย  หรือ 4%  ขณะที่ธุรกิจเลิกประกอบกิจการครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่จำนวน 6,667 ราย    หากเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 378 ราย หรือ  6%  ส่งผลวันที่ 30 มิ.ย. ธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 737,252 ราย  มูลค่าทุน 16.79 ล้านล้านบาท 

สำหรับการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนมิ.ย. จำนวน 5,586 ราย  ลดลง  928 ราย  หรือ 14 % หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   ขณะที่มูลค่าทุนธุรกิจอยู่ที่ 15,147 ล้านบาท  ลดลง 20,071 ล้านบาท หรือ 57 %  โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรกคือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป  497 ราย หรือ 9 % รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 328 ราย คิดเป็น 6 % และอันดับ 3 ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 168 ราย หรือ 3 %  

สำหรับสาเหตุการจดทะเบียนเดือนมิ.ย.ลดลงมาจากปัญหาไม่มั่นใจเศรษฐกิจ และรอดูความชัดเจนตั้งรัฐบาลใหม่ รวมทั้งปัญหาสงครามการค้า ราคาน้ำมัน ความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ดังนั้น แนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจเมื่อประเมินจากอัตราการเติบโตของจีดีพีและแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามฤดูกาล พบว่าปกติจะมีการจัดตั้งธุรกิจสูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองยังถือเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการจัดตั้งธุรกิจไตรมาส 3 และ 4 พร้อมทั้งยังจะมีมาตรการส่งเสริมด้านต่าง ๆ จากรัฐบาลที่จะออกมาจะทำให้ยอดการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลรายใหม่ทุกสาขาเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้จะมียอดเกินกว่า 70,000 รายทั่วประเทศได้แน่นอน 

ส่วนธุรกิจจัดตั้งใหม่ครึ่งปีแรกของปีนี้  (ม.ค. - มิ.ย.) มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ 38,222 ราย เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปี 61 (ก.ค. - ธ.ค.)  34,561 ราย เพิ่มขึ้น     2 % ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 3,327 ราย  รองลงมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2,212 ราย  และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร 1,020 ราย  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44