อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

รัฐหาช่องดัน 'พัทยา' เป็นมหานครแห่งไมซ์

ทีเส็บ ร่วมสำนักงานอีอีซี ดันพัทยาเป็นมหานครแห่งไมซ์ภาคตะวันออกเต็มรูปแบบ รองรับการเติบโตในพื้นที่ พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12.29 น.

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และเมืองพัทยา ผลักดันแนวทางการพัฒนาเมืองไมซ์พัทยา ให้ยกระดับขึ้นเป็นมหานครแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคตะวันออก โดยเน้นการพัฒนาครบวงจรทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบของประชาชนทุกคนในพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่เมืองพัทยาให้เป็นมหานครแห่งไมซ์ภาคตะวันออกเต็มรูปแบบนั้น เนื่องจากที่ผ่านมาเมืองพัทยาเป็นเมืองจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ภาคตะวันออก ด้วยความเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ มีที่พักโรงแรมและศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ พัทยามีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางสูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจากภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทันสมัย มีชื่อเสียงระดับโลก มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง และยังอยู่ในพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่รัฐบาลกำลังสนับสนุนในขณะนี้ทั้งนี้ในปี 61 ที่ผ่านมา พัทยาทำรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ สูงถึง 16,064 ล้านบาท เป็นนักเดินทางไมซ์ต่างชาติ จำนวน 169,629 คน และชาวไทย จำนวน 1,789,966 คน ขึ้นมาด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27