อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

ทป.กระตุ้นนักประดิษฐ์พัฒนาเทคโนฯพลังงานทดแทน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมให้นักวิจัย นักประดิษฐ์ และประชาชน พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ พร้อมยื่นจดสิทธิบัตรเพื่อขอรับการคุ้มครอง พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.26 น.

น.ส.วันเพ็ญ นิโครวนจำรัส   รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดสัมมนา เรื่อง “การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนของประเทศที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มาให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์ และประเมินทิศทางแนวโน้มธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในปัจจุบัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  นักประดิษฐ์ นักวิจัย และประชาชนที่สนใจ ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ
 
“กรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อให้
ไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมัน และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ด้วยการสนับสนุนการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ ตามที่รัฐบาลได้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพเป็น 30%  ของการพลังงานทดแทนทั้งหมดจากปัจจุบันอยู่ที่ 18% ”น.ส.วันเพ็ญกล่าว

 

ทั้งนี้การส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของไทย ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะพลังงานทดแทนจากพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ซึ่งอยู่ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต 
 
 ปัจจุบัน สถิติการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 51-61  มีจำนวน 996 ฉบับ  คิดเป็น 1.6%  จากคำขอรับสิทธิบัตรทั่วโลก ที่ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 59,903 ฉบับ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการผลักดันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22