อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ธอส. เจ๋งคว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ธอส. คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ "Thailand Quality Class (TQC) "ประจำปี 2561 สะท้อนบริหารงานอย่างมีคุณภาพในระดับสากล พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 20.40 น.


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยภายหลังรับรางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติว่า รางวัลดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขององค์กร เพราะสะท้อนให้เห็นว่า ธอส. มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในระดับสากล และเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ที่ให้ความสำคัญกับการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย พร้อมกับมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์กร เพื่อเดินหน้าตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน 

นอกจากนี้ร่วมกันพัฒนา ธอส. ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป โดย ธอส. เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี 2559 ควบคู่ไปกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ซึ่งเกณฑ์ TQA ส่งเสริมให้ธนาคารเห็นโอกาสในการปรับปรุงด้วยการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และศักยภาพขององค์กร พร้อมปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

 

   

ขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้ความสำเร็จและข้อผิดพลาดของทั้งคู่แข่ง ในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่น เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงองค์กร และเลือกทำในสิ่งที่เห็นผลเร็วที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงาน ของธนาคารมีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และหลังจากนี้พนักงานทุกคนจะยังร่วมแรงร่วมใจยกระดับองค์กรให้สามารถรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น หรือ Thailand Quality Class Plus(TQC Plus) ต่อไป


 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45