อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

นัดสรุปบุคลากรกรมขนส่งทางราง

24 เม.ย. นี้ “อ.ก.พ. คมนาคม” นัดถกสรุปบุคลากรกรมรางฯ 203 คน ขณะที่ “พ.ร.บ.ขนส่งทางราง” คืบหน้า 80% คาดมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้ จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 18.51 น.นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า วันที่ 24 เม.ย.นี้ กระทรวงคมนาคมจะประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) เพื่อพิจารณาเรื่องอัตรากำลัง การโอนย้ายบุคลากรต่างๆ ของกรมการขนส่งทางราง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 มีผลให้จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง นับตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 62 เป็นต้นไป โดยปัจจุบันมีบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่กรมรางฯ แล้ว 42 คน คาดว่าเบื้องต้นจะได้รับการโอนย้ายจากหน่วยงานอื่นอีกประมาณ 40 คน โดยจะต้องจัดหาบุคลากรให้ได้ทั้งหมด 203 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 176 คน และพนักงานราชการ 27 คน คาดว่าจะสามารถบรรจุได้ภายใน 6 เดือน

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ขณะที่การสรรหาตำแหน่งผู้บริหารนั้น ที่ประกอบด้วย อธิบดี 1 ตำแหน่ง รองอธิบดี 1 ตำแหน่ง และผู้อำนวยการฝ่ายอีก 4 ตำแหน่ง คาดว่าจะแต่งตั้งได้หลังจากประกาศกฎกระทรวงแล้ว ส่วนพ.ร.บ.การขนส่งทางรางนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้า 80% โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้นำโมเดลของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ซึ่งกำกับดูแลระบบขนส่งทางถนนทั้งหมดมาเทียบเคียงแล้วดำเนินการเพิ่มเติมมาตราลงไป ทำให้มีมาตราทั้งสิ้นรวม 106 มาตรา จากนั้นจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือสภาผู้แทนราษฎร (หากได้รัฐบาลใหม่แล้ว) พิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม คาดว่า พ.ร.บ.การขนส่งทางรางจะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ภายในปลายปี 62 ส่วนอาคารสำนักงานของกรมรางฯ นั้น ขณะนี้ได้ใช้พื้นที่ของ สนข. ชั้น 3 เป็นที่ดำเนินงานไปก่อน และหลังจากนี้ สนข. ได้เตรียมเสนอของบประมาณปี 62 เพื่อเช่าอาคารบริเวณโคลิเซี่ยม หรือ โรงพยาบาลมิชชั่น ก่อนที่จะหาพื้นที่ เพื่อก่อสร้างกรมฯ โดยตั้งแต่ปีงบฯ 63 กรมรางฯ จะแยกใช้งบฯไปดำเนินการอย่างชัดเจน

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องมีการแต่งตั้งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ซึ่งมี 2 วิธีในการแต่งตั้ง คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้มีคุณสมบัติ ซึ่งเป็นระดับ 10 ทำหน้าที่รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมรางฯ หรือคัดสรรผู้ที่มีความเหมาะสมแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมรางฯ โดยทั้ง 2 วิธี จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป โดยการแต่งตั้งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนแรกนั้น เชื่อว่ามีขึ้นหลังจากประกาศกฎกระทรวง ที่คาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายใน เม.ย. นี้ หรืออาจจะมีการแต่งตั้งภายหลังมีรัฐบาลชุดใหม่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6