อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

พาณิชย์รุกพัฒนาโรงแรม3ดาวรองรับท่องเที่ยวบูม

กรมการค้าต่างประเทศนำกองทุนเอฟทีเอเข้าไปพัฒนาโรงแรม3ดาวทั่วประเทศ หวังผู้ประกอบการท้องถิ่นมีศักยภาพรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.12 น.

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  กรมฯเตรียมที่จะนำโมเดลการพัฒนาโรงแรมท้องถิ่นระดับ 3 ดาวชายแดนไทย-สสป.ลาว กว่า 200 โรงแรมเข้าไปช่วยยกระดับโรงแรม 3 ดาวทั่วประเทศ เน้นพัฒนาบริหารจัดการ การให้บริการตามมาตรฐานสากล การใช้สื่อออนไลน์ทำการตลาดและการรับจองห้องพัก เป็นต้น เนื่องจากโรงแรม 3 ดาวส่วนใหญ่เป็นโรงแรมท้องถิ่นที่เจ้าของหรือผู้ประกอบการเป็นคนในท้องถิ่น  จึงเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และรองรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ที่ต้องการดึงนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลักที่แออัดไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น
 
สำหรับการโมเดลการยกระดับโรงแรม 3 ดาวในจังหวัดชายแดนไทย-สสป.ลาว นั้นจะใช้เครื่องของกองทุนเอฟทีเอ ที่ได้ร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ในเขตจัดหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหารกว่า 200 โรงแรม พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงแรม ส่งผลให้ปัจจุบันโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงสามารถใช้สื่อออนไลน์สำหรับทำการตลาดได้ทั้งหมดแล้ว
 
 
“โรงแรมที่ยังขาดการบริหารจัดและการให้บริการที่ยังไม่เป็นมืออาชีพและไม่เป็นมาตรฐานสากล กองทุนเอฟทีเอได้เข้าไปช่วยเหลือ และดึงจุดแข็งของโรงแรมท้องถิ่นออกมา โดยเฉพาะความมีเสน่ห์และอัตลักษณ์ประจำถิ่น บวกกับการนำระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาช่วย ซึ่งทำให้โรงแรมท้องถิ่นเหล่านี้มีความเข้มแข็ง สู้โรงแรมชั้นนำได้ และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6