อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

คคบ.ไฟเขียวฟ้องเอกชนเอาเปรียบผู้บริโภค 31 คดี

บอร์ดคุ้มครองผู้บริโภค เห็นชอบดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบทั้งเรื่องด้านอสังหาริมทรัพย์ และสินค้าและบริการ รวมกว่า 31 เรื่อง อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 10.51 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ที่มีนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบพิจารณาดำเนินคดีด้านอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 22 เรื่อง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 9 เรื่อง คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 เรื่อง คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 9 เรื่อง คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 เรื่อง และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการฟ้องคดีตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จำนวน 2 เรื่อง โดยแบ่งเป็น กรณีฟ้องดำเนินคดี จำนวน 13 เรื่อง และกรณียุติเรื่อง จำนวน 9 เรื่อง

พร้อมทั้งเห็นชอบดำเนินคดีด้านสินค้าและบริการ จำนวน 9 เรื่อง โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราว ร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไป จำนวน 1 เรื่อง คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านโฆษณาและบริการ จำนวน 5 เรื่อง คณะอนุกรรมการฯประจำจังหวัดตรัง จำนวน 1 เรื่อง คณะอนุกรรมการฯจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 เรื่อง และคณะอนุกรรมการฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 เรื่อง โดยแบ่งเป็น กรณีฟ้องดำเนินคดี จำนวน 7 เรื่อง และกรณียุติเรื่อง จำนวน 2 เรื่อง

นอกจากนี้ยังรับทราบการดำเนินงานรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และรายงานสถานะร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ แล้วลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19