อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

แอสเซทพลัสเสิร์ฟกองทุนเฮลธ์แคร์ไอพีโอ14มี.ค.

แอสเซท พลัส ส่งกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ เพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุน  เสนอขายครั้งแรก 14-27 มี.ค. นี้  ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 17.17 น.

นายรัชต์  โสดสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. แอสเซท พลัส เปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านสุขภาพมีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับในอดีต โดยปัจจัยหลักที่เข้ามาสนับสนุนการเติบโตดังกล่าว ได้แก่ การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราการใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงกว่าวัยอื่น ๆ ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดโรค และก่อให้เกิดอัตราการใช้จ่ายในด้านสุขภาพที่มากขึ้น

นอกจากนี้การพัฒนาระดับเทคโนโลยีการแพทย์อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้เกิดการรักษารูปแบบใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการขยายขอบเขตการรักษาไปสู่โรคที่ไม่เคยรักษาได้มาก่อน กระตุ้นให้เกิดอัตราการเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพโดยรวมจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดดดังเช่นที่กล่าวมา ซึ่งส่งผลให้บริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในขอบเขตดังกล่าว ได้รับอานิสงค์เชิงบวก และมีมูลค่าเติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ทิศทางของเทรนดังกล่าวก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งหุ้นในกลุ่ม Healthcare จึงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว อีกทั้งยังมีมูลค่าพื้นฐานที่ยังไม่สูงเกินไป จึงเหมาะแก่การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต
 
ทั้งนี้ได้จัดตั้ง กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (ASP-IHEALTH)  เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่สนใจลงทุนในกลุ่ม Healthcare ที่ผสมผสานระหว่างความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์และความสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีอย่างลงตัว โดยประกอบไปด้วยความพิเศษ 2 ประการ คือ เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Biotechnology เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโต และส่งผลให้เกิดนวัตกรรมมากมายที่มีบทบาทสำคัญทางการแพทย์ นอกจากนั้นยังเน้นลงทุนในบริษัทที่ใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ต่อยอดในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาการรักษา เป็นต้น

โดยกองทุน ASP-IHEALTH มีความเสี่ยงระดับ 7 เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ได้แก่ Janus Henderson investor Biotechnology Fund และ Credit Suisse Global Digital Health Equity Fund   ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท กำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่14-27 มี.ค.62 ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท  
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33