อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

เปิดเส้นทางเดินเรือใหม่รอบกรุง7คลอง แก้วิกฤติจราจร

สนข.เสนอเดินเรือเพิ่มอีก 7 คลองระยะทางรวมกว่า 100 กม. อาทิ คลองอ้อมนนท์ระยะทาง 17.6 กม. คลองลาดพร้าว 29.3 กม. คลองประเวศบุรีรมย์ 22.7กม เน้นต่อรถไฟฟ้าสะดวก พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.37 น.

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯและปริมณฑล ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า จะนำแผนแม่บทฯเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ในวันที่ 4 มี.ค. นี้ ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เห็นชอบปลายเดือน มี.ค.62 รวมทั้งเสนอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฎิบัติต่อไป

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า หนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรที่สนข.ได้บรรจุในแผนแม่บท คือ การเพิ่มเส้นทางเดินเรือโดยสารในคลองกรุงเทพฯ 12 สาย ซึ่งเดินเรืออยู่แล้ว 3 สาย คือ คลองแสนแสบ, คลองผดุงกรุงเกษม, คลองภาษีเจริญ และกรุงเทพหมานคร (กทม.) มีแผนเดินเรือในปี 62 อีก 2 สาย คือ คลองบางกอกใหญ่ และ คลองบางกอกน้อย เบื้องต้น จึงเสนอให้เดินเรือเพิ่มในคลองอีก 7 สาย ระยะทางรวมกว่า 100 กม. คิดค่าโดยสารไม่แพง ได้แก่ 1.คลองอ้อมนนท์ ระยะทาง 17.6 กม. 2.คลองมหาสวัสดิ์ 28 กม. เชื่อมคลองบางกอกน้อย บริเวณวัดชัยพฤกษมาลา สิ้นสุดบรรจบแม่น้ำท่าจีนบริเวณ ต.งิ้วลาย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ให้เดินเรือช่วง 7.8 กม. จากคลองบางกอกน้อย-วัดศรีประวัตร เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า อาทิ สถานีศาลายา, ศาลาธรรมสพน์, กาญจนาภิเษก และบ้านฉิมพลี

3.คลองเปรมประชากร 50.8 กม. เริ่มจากคลองผดุงกรุงเกษม สิ้นสุดที่ ต.เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เดินเรือช่วง 27.6 กม. จากคลองผดุงกรุงเกษม-สถานีรถไฟฟ้ารังสิต เชื่อมสถานีรถไฟฟ้า อาทิ เตาปูน,บางซื่อ,จตุจักร,วัดเสมียนนารี,บางเขน,หลักสี่,ดอนเมือง และรังสิต 4.คลองลาดพร้าว 29.3 กม. ประกอบด้วย คลองลาดพร้าว 9.7 กม., คลองย่อยเชื่อม ได้แก่ คลองบางบัว 2.8 กม., คลองถนน 3.4 กม., คลองบางเชน 1.7กม. และคลองสอง 11.7 กม. เชื่อมต่อรถไฟฟ้า อาทิ โชคชัย4,บางบัว,สะพานใหม่,คูคต และ ราชภัฏพระนคร 4.คลองรังสิตประยูรศักดิ์ 56 กม. จากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี สิ้นสุดที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เสนอให้เดินเรือช่วง 13 กม. จากประตูจุฬาลงกรณ์-คลอง7

6.คลองประเวศบุรีรมย์ 22.7 กม. ประกอบด้วย คลองพระโขนง 14.5 กม. เริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือกรุงเทพ สิ้นสุดที่ถนนพัฒนาการ เสนอให้เดินเรือช่วง 8.6 กม. จากสถานีสูบน้ำพระโขนง-ถนนพัฒนาการ เชื่อมต่อคลองประเวศบุรีรมย์ และคลองประเวศบุรีรมย์ 46 กม. เริ่มต้นจากคลองพระโขนง สิ้นสุดที่แม่น้ำบางปะกง เสนอให้เดินเรือช่วง 14.1 กม. จากคลองพระโขนง-คลองลาดกระบัง เชื่อมสถานีรถฟ้า อาทิ สถานีพระโขนง, ศรีนุช และสถานีลาดกระบัง และ 7.คลองบางลำพู 1.5 กม. เชื่อมต่อกับคลองแสนแสบ และคลองรอบเมืองบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระสุเมรุ ปัจจุบันมีเรือท่องเที่ยวแบงก์ค็อกคาแนลของบริษัทครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด โดยเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบางขุนพรหม 

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ตอนนี้ได้ทำแผนแต่ละคลองต้องสร้างท่าเรือจุดไหนบ้าง เน้นเฉพาะท่าเรือที่เชื่อมรถไฟฟ้าได้ และใช้ระบบรถเมล์เชื่อมต่อ ซึ่งการเดินเรือนี้กทม. จะดูเรื่องพื้นที่ ส่วนกรมเจ้าท่า (จท.) ดูด้านความปลอดภัย อาทิ ท่าเรือ และประเภทเรือที่จะนำมาให้บริการ นอกจากนี้ ได้เสนอมาตรการจูงใจประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะด้วยรูปแบบการลดภาษีกำลังศึกษาตั้งกองทุนอุดหนุนจากภาครัฐ. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

ความคิดเห็น