อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

เอสซีจีเดินหน้าเศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจีประกาศเดินหน้าเศรษฐกิจหมุนเวียน รีไซเคิลขยะใช้ใหม่  พร้อมศึกษาลู่ทางลงทุนธุรกิจไบโออีโคโนมี   อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น.

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือเอสซีจี  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ การกีดกันการค้าของสหรัฐและจีน รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ไม่แน่นอนนั้นทำให้การแข่งขันของตลาดมีผลกระทบ  โดยเอสซีจีกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 2 ด้านได้แก่ 1.การให้ความสำคัญกับความมั่นคงขององค์กร โดยเฉพาะด้านการเงิน ซึ่งเราต้องทำการบริการความเสี่ยงควบคู่ไปด้วย 2.การเจริญเติบโต ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องไม่หยุดเดินหน้า ตามโอกาสทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ รวมถึงการเดินหน้าในเรื่องที่ชำนาญอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในตลาด โดยจะต้องหาความสมดุลระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตขององค์กรให้ได้
 
“พอเราทำความเข้าใจกับความไม่แน่นอนได้ และปรับตัวกับความผัวผวนให้เร็วที่สุดเราก็จะเดินหน้าต่อไปได้  โดยในปีนี้ เอสซีจียังคงตั้งเป้าในการเติบโตของแต่ละกลุ่มอยู่ที่ 5% เนื่องจากภาพรวมตลาดอาเซียนยังคงไปได้ดี ซึ่งจากที่ผ่านมาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ (จีดีพี) อาเซียนอยู่ที่ 5-5.5%”
 
อย่างไรก็ตามปีนี้เอสซีจีตั้งเป้าตัวเลขลงทุนอยู่ที่ 60,000 ล้านบาทแบ่งเป็นต่างประเทศประมาณ 70% ยังไม่รวมการควบรวมกิจการที่อยู่ในต่างประเทศ (เอ็มแอนด์เอ) โดยในส่วนนั้นบริษัทได้เตรียมงบไว้ประมาณหนึ่ง ถ้ามีโครงการที่เข้ามาให้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโอกาสเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วบริษัทก็พร้อมที่จะเข้าซื้อกิจการ
 
นายรุ่งโรจน์ กล่าวว่าในปีนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับความผันผวนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเดินหน้าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (เซอร์คูลา อีโคโนมี) ซึ่งเริ่มลงมือทำโดยทำควบคู่ไปกับการสนับสนุนของรัฐบาล ที่เริ่มแรกนี้เป็นการร่วมมือกับกลุ่มลูกค้าของเอสซีจีในการในการกำจัดขยะในโครงการต่าง ๆ (เวสท์แมเนจเม้นท์)
 
“เป็นการนำขยะที่เป็นของที่ไม่ได้ใช้ในโครงการต่าง ๆ ของลูกค้าเรา เข้าสู่กระบวนการเซอร์คูลา โดยเฉพาะกลุ่มกระดาษ พลาสติก ที่เป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญที่สามารถเข้ากระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ถึงในช่วงแรกนี้อาจจะยังเห็นไม่มากเนื่องจากเราไม่ได้มาจากสายงานรีไซเคิล แต่การเข้าร่วมมือกับคู่ค้าก็ทำให้เรามีทิศทางที่จะดำเนินการต่อไปแล้ว ขณะเดียวกันเอสซีจียังศึกษาลู่ทางที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจไบโออีโคโนมีด้วย แต่ปัจจุบันยังต้องศึกษาในเรื่องของความพอเเพียงในตัววัตถุดิบและการสนับสนุนของรัฐบาลในอนาคตอีกด้วย”
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 6