อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

เลิกกลุ้ม! ธปท.เปิดโครงการล้างหนี้บัตรเครดิต

แบงก์ชาติ เปิดทางลูกหนี้นอนแบงก์เข้าร่วมโครงการคลินิคแก้หนี้ เป็นหนี้เสียก่อน 1 ม.ค.62 วงเงิน 1 แสนบาท ผ่อนเพียง 1,200 บาทต่อเดือน นาน 10 ปี อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.20 น.

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้ขยายเงื่อนไขโครงการคลินิกแก้หนี้ให้ครอบคลุมลูกหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการนอนแบงก์ จากเดิมรับลูกหนี้เฉพาะที่เป็นธนาคารพาณิชย์เท่านั้น เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ เพราะจากสำรวจมีสัดส่วนลูกหนี้กว่า 70% ของทั้งหมดเป็นลูกหนี้นอนแบงก์ โดยคาดว่าจะเริ่มได้ไตรมาส2 ปีนี้ เนื่องจากต้องรอให้การแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถรับจ้างบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) ของนอนแบงก์มีผลบังคับใช้ก่อน ซึ่งปัจจุบันผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมใน 2 ส่วน ประกอบด้วย คุณสมบัติการเข้าโครงการที่เดิมต้องเป็นเอ็นพีแอล ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 61 ปรับเป็นต้องเป็นเอ็นพีแอล ก่อนวันที่ 1 ม.ค.62 และอีกส่วนคือปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ และวิธีการชำระหนี้ ให้ยืดหยุ่น ง่าย และสอดคล้องกับสถานะลูกหนี้แต่ละรายได้มากขึ้นโดยเกณฑ์ใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.62 เป็นต้นไปสำหรับโครงการคลินิกแก้หนี้ จะช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายราย และให้โอกาสลูกหนี้ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งจะทำให้ภาระที่ต้องจ่ายต่อเดือนน้อยลง เช่น หากลูกหนี้ที่มียอดหนี้ 100,000 บาท จะผ่อนชำระขั้นต่ำเพียง 1,200 บาทต่อเดือน และหากมียอดหนี้ 50,000 บาท จะผ่อนชำระเพียง 600 บาทต่อเดือน โดยจากการสอบถามลูกหนี้ พบว่ามีลูกหนี้อย่างน้อย 300-400 ราย ซึ่งเดิมปรับโครงสร้างหนี้ไม่สำเร็จหรือไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จะสามารถแก้ไขหนี้ได้สำเร็จเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ใหม่ 30%สำหรับผู้ประกอบการนอนแบงก์ติดต่อร่วมโครงการแล้ว 8 ราย ได้แก่ 1.บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด 2. บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด 4.บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 5. บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด 6. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด 7. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ8.บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14