อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

ส่องแนวเส้นทางขนส่งสาธารณะอุดรฯ

สนข. เผย 15-16 พ.ย.นี้ ลงพื้นที่ในเมืองส่อง 6 แนวเส้นทาง ระบบขนส่งสาธารณะอุดรธานี ก่อนเคาะแนวเส้นทาง-ระบบขนส่งฯ ที่เหมาะสม ชงกระทรวงคมนาคมพิจารณา พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.43 น.

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) แจ้งว่า วันที่ 15-16 พ.ย.นี้ สนข. จะลงพื้นที่ดูแนวเส้นทางโครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานีตามที่บริษัทที่ปรึกษาเสนอ6 เส้นทาง จากที่เคยเสนอมา 7 เส้นทาง แล้วให้ไปปรับแก้ เนื่องจากอุดรธานีเป็นจังหวัดไม่ใหญ่มาก และบางเส้นทางอยู่ในโครงข่ายเดียวกันน่าจะยุบรวมกันได้
การลงพื้นที่ดูแนว 6 เส้นทางครั้งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะครอบคลุมพื้นที่ในเมืองโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจ ศูนย์การค้า ตลาดสด โรงเรียน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยสถานที่ราชการ เพื่อดูการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นได้สะดวกเช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สนามบิน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี และสถานีรถไฟความเร็วสูงในอนาคต รวมทั้งสภาพปัญหาการจราจรจุดเชื่อมต่อ จุดจอดแล้วจร และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (TOD)

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ที่ปรึกษาต้องไปปรับแก้แล้วเสนอแนวเส้นทางและระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารด่วนพิเศษ(บีอาร์ที), รถไฟฟ้ารางเบา (แทรม), รถขนส่งมวลชนทางรางขนาดใหญ่(เอ็มอาร์ที), รถขนส่งมวลชนรางเบา (แอลอาร์ที), รถไฟฟ้ารางเดี่ยว(โมโนเรล ) และรถโดยสารประจำทาง (บัส) เพื่อคัดเลือกรูปแบบและแนวเส้นทางที่เหมาะสมมากที่สุด
จากนั้นที่ปรึกษาต้องไปลงรายละเอียดแนวเส้นทางให้ชัดเจนรวมทั้งสถานี จุดจอด แนวเขตทาง และปริมาณคาดการณ์การเดินทางเพื่อนำเสนอที่ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนอุดรธานีครั้งที่ 2ในช่วงเดือน ธ.ค. นี้ เพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงทำเป็นร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ก่อนจะจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนอุดรธานีครั้งที่ 3 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนนำมาปรับให้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์โดยผลการศึกษาแล้วเสร็จเดือน มิ.ย. 62 เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ต่อไป ทั้งนี้ช่วงต้นเดือน ธ.ค. มีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จ.หนองคาย สนข.จะรายงานความคืบหน้าโครงการฯให้ที่ประชุมรับทราบด้วย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    96%
  • ไม่เห็นด้วย
    4%

บอกต่อ : 1.61K