อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

รวมพลังอาเซียนขนส่งข้ามแดนแบบไร้รอยต่อ

“บิ๊กตู่” ชี้ 10 ประเทศอาเซียนต้องปลดล็อกกฎระเบียบ หนุนขนส่งข้ามแดนทุกโหมดแบบไร้รอยต่ออย่างแท้จริง ชี้ถึงเวลาที่ต้องสามัคคี ปรับตัว สร้างความเข้มแข็ง เชื่อมโยงนอกภูมิภาค โชว์ศักยภาพให้อาเซียนมีที่ยืนบนเวทีโลก พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.25 น.

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 24 ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่จากประเทศในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมกว่า 200 คนว่า ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความร่วมมือกันมาหลายปีแล้วในด้านการขนส่ง ทั้งทางบก น้ำ ราง และอากาศ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของอาเซียนเติบโตได้จนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันเศรษฐกิจอาเซียนเติบโตเป็นอันดับ 5 ของกลุ่มประเทศในโลก มีประชากรกว่า 640 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ(จีดีพี) 2.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 92.5 ล้านล้านบาท เวลานี้ต้องช่วยกันคิดจะทำอย่างไรให้ความร่วมมือแข็งแรง และยั่งยืนในยุคนี้ที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาคุกคามมากมาย ส่วนตัวมองว่าต้องสามัคคี และรู้จักปรับตัวนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
               
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามกรอบความร่วมมือผลักดันการขนส่งแบบไร้รอยต่อ พร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บทเชื่อมอาเซียน 2025 ไปแล้ว แต่สิ่งที่จะต้องทำเพิ่มเติมหลังจากนี้คือ การพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบของแต่ละประเทศ เพื่อให้การคมนาคมขนส่งในทุกโหมดการเดินทางมีการปฏิบัติแบบไร้รอยต่อ และไร้พรมแดนอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ เพราะเวลานี้ในทางปฏิบัติยังทำไม่ได้ รวมทั้งควรเร่งสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับประเทศภายนอกอาเซียนด้วย ทั้งทางบก น้ำ ถนน และอากาศ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ด้านการขนส่งอากาศ อาเซียนต้องร่วมมือกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นตลาดการบินร่วม สร้างความปลอดภัยด้านการบิน รวมถึงการบริหารการจราจรทางอากาศ เพื่อให้ห้วงอากาศในอาเซียนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่น่านฟ้าไร้รอยต่ออาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม, ทางบก ต้องเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐาน และเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบก และทางรางที่ยังขาดหาย เพื่อส่งเสริมการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนกับประชาชน การเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ การลงทุน และการท่องเที่ยวภายในอาเซียน รวมทั้งต้องปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงอาเซียนให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ที่สำคัญต้องทำให้เกิดความเข้าถึงอย่างเท่าเทียมในทั่วทุกพื้นที่ในภูมิภาค

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ทางน้ำ ต้องรวมตัวเป็นตลาดการขนส่งทางน้ำอาเซียน ส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ รวมทั้งร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเลในภูมิภาค นอกจากนี้ควรจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ และจัดตั้งระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวก และลดปัญหาอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า และผู้โดยสารผ่านแดน และข้ามแดน รวมทั้งควรคำนึงถึงการขนส่งที่ยั่งยืน ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษทางอากาศบนท้องถนน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนของอาเซียนมีสุขภาพดีขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า วันนี้ทุกประเทศต้องช่วยกันสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียนไปสู่การขนส่งสีเขียว และเชื่อมโยงการขนส่งในภูมิภาค และนอกภูมิภาคได้อย่างไร้รอยต่อแบบยั่งยืน อย่างไรก็ตามในปี 62 ขอฝากให้ทุกประเทศช่วยกันในทุกมิติไม่ใช่เพียงแค่คมนาคมขนส่ง เราต้องโชว์ศักยภาพ เพื่อให้อาเซียนเป็นศูนย์กลาง มีบทบาทบนโลกใบนี้ และมีที่ยืนในเวทีโลก

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ในวันที่ 9 พ.ย.61 จะมีการลงนามความร่วมมืออาเซียน 2 ฉบับ คือ 1. ลงนามพิธีสาร 4 ว่าด้วยสิทธิการบินเชื่อมจุดบินในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยให้สามารถขยายสิทธิการบินเชื่อมจุดของสายการบินให้บริการ 2 จุด หรือมากกว่านั้นได้ภายในเส้นทางบินเดียวกัน และ 2. จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย และการตรวจควบคุมเรือที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับของอนุสัญญาระหว่างประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ เรือท่องเที่ยว เรือสำราญ เรือประมง และเรือบรรทุกสินค้าน้ำหนักต่ำกว่า 500 ตันกรอส.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23