อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

​​​​​​​ เลือก"เชียงใหม่"ประชุมการบินเอเชีย

จ.เชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เดือนมี.ค. 63 พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.40 น.


นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) แถลงข่าวร่วมกับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจ.เชียงใหม่ ว่า จ.เชียงใหม่ ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัด งาน The Routes Asia Development Forum 2020 หรือ RA2020 โดยงานจะจัดขึ้นในเดือนมี.ค. 63 ซึ่งเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานจะมีโอกาสในการแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายการบินประมาณ 100 สายการบิน ท่าอากาศยานทั่วโลกกว่า 200 แห่ง หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวกว่า 50 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุมของประเทศไทย การท่องเที่ยว รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยทั้งนี้ ทอท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 1 – 4 ก.พ.61 บริษัท UBM Information Ltd. ผู้จัดงาน TRA 2020 ได้เดินทางมาสำรวจและให้คะแนนความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน RA 2020 โดยได้มาสำรวจและพิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความสะดวกในการเดินทาง ทางอากาศมายังเมืองเจ้าภาพ (Good Air Accessibility) ความพร้อมด้านศักยภาพของท่าอากาศยานของ ทอท. ในการรองรับผู้เดินทางจากทั่วโลกที่จะมาร่วมงาน RA 2020 ด้านสถานที่จัดงานมีความเหมาะสมและน่าสนใจ (Appropriate and Interesting Event Venue) และด้านโรงแรมที่พัก (Hotels) ภายหลังจากที่บริษัท UBM ผู้จัดงาน RA 2020 เดินทางมาสำรวจความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ เมืองเจ้าภาพจัดงาน และความพร้อมของ ทอท.แล้ว เมื่อช่วงเดือนเมษายน 61 บริษัท UBM ได้แจ้งผลการคัดเลือกเจ้าภาพจัดงานฯ โดย ทอท. เป็นผู้ชนะการคัดเลือก และเป็นเจ้าภาพจัดงาน RA 2020 อย่างเป็นทางการ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26