อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

บวท.แจงไม่มีหน้าที่จัดซื้อ"เรดาร์"ไม่เกี่ยวทีจีไถลรันเวย์

บวท. ยืนยันจัดจราจรทางอากาศเที่ยวบินไถลรันเวย์ตามมาตรฐานไอเคโอ แจงไม่ใช่หน้าที่ บวท. จัดซื้อเรดาร์ตรวจอากาศ ชี้ที่ผ่านมาใช้ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งนักบิน-เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินตลอด อัพเดททุก 10-15 นาที พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 17.53 น.

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีผู้พาดพิงถึงเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินไทย ไถลออกนอกรันเวย์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเพราะความไร้ประสิทธิภาพของ บวท. เนื่องจาก บวท. ไม่มีเรดาร์ตรวจอากาศที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการจราจรทางอากาศนั้น ขอชี้แจงว่า การจัดซื้อเรดาร์ตรวจอากาศ เป็นหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ได้เป็นภารกิจของ บวท. ซึ่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดไว้ชัดเจนว่า ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา คือ การบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเฝ้าระวังติดตาม รายงานสภาวะอากาศเพื่อการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ ด้วยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย

นายสมนึก กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตามระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบินกับหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการจราจรทางอากาศ พ.ศ. 2559 กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ให้หน่วยงานให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของประเทศไทย อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บวท. ใช้ข้อมูลสภาพอากาศ จากเรดาร์ตรวจจับกลุ่มเมฆฝน (Weather Radar) ในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีมากกว่า 20 สถานี ติดตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีรัศมีทำการ 120 และ 240 กิโลเมตร จากสถานีเรดาร์ แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆแบบภาพต่อเนื่อง (Loop) เพื่อแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update rate) ทุกๆ 10-15 นาที

นายสมนึก กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ระบบของ บวท. ยังมีข้อมูลจากการประมวลผลของระบบเรดาร์ปฐมภูมิ (Primary Surveillance Radar : PSR) ในลักษณะรูปภาพกราฟฟิก แสดงค่าความหนาแน่น ความเข้ม และระดับความรุนแรงของกลุ่มเมฆด้วยโทนสีต่างๆ ซึ่งมีติดตั้งใช้งานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศทั้งหมดที่ได้รับในปัจจุบันนี้เป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) โดย บวท. จะแจ้งข้อมูลสภาพอากาศแก่นักบิน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำการบิน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศก็ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวางแผนบริหารจัดการจราจรทางอากาศในภาพรวมเช่นกัน

 นายสมนึก กล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีเครื่องบินโดยสารสายการบินไทย ลื่นไถลออกนอกรันเวย์นั้น ขณะนี้อยู่ในกระบวนการการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง ยืนยันว่า บวท. ในฐานะผู้ให้บริการจราจรทางอากาศแก่เที่ยวบินดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน และเป็นไปตามมาตรฐานที่ไอเคโอกำหนด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33