อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

"พาณิชย์"ขน 100 แบรนด์แฟรนไชส์สร้างอาชีพ

พาณิชย์หนุนคนรายได้น้อยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเถ้าแก่  คัดแฟรนไชส์ดัง 100 แบรนด์ลงพื้นที่ 20 จังหวัด เงินทุนเพียง 10,000-50,000 บาท  คาดกระตุ้นเศรษฐกิจ2,400 ล้าน พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.12 น.

นายสกนธ์ วรัญูวัฒนา ผู้ช่วยรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการจัดงานเปิดตัวโครงการ “100 แบรนด์ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” ว่า  ได้คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่หลากหลาย มีคุณภาพและผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 100 แบรนด์ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นธุรกิจเพียง 10,000-50,000 บาท  เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองได้เลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

ทั้งนี้มีกำหนดลงพื้นที่ใน 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ลำปาง อุดรธานี เชียงราย นครศรีธรรมราช กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครปฐม บุรีรัมย์ กาญจนบุรี อุบลราชธานี สงขลา สุรินทร์ ระยอง สกลนคร สุพรรณบุรี และลพบุรี สำหรับจังหวัดแรกจะเริ่มดำเนินการคือ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 25  มิ.ย.นี้ 


"การเริ่มต้นธุรกิจของผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันทางการเงินในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตราพิเศษ ได้แก่ ‘ธนาคารออมสิน’ ให้สินเชื่อ 0% ในปีแรก และต่อไปอัตราดอกเบี้ย 0.5-0.75% ต่อเดือน ‘ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร’ (ธกส.) ให้สินเชื่อ 0% สำหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ย เอ็มอาร์อาร์ 7% ต่อปี   ซึ่งเมื่อผู้มีรายได้น้อยมีเงินลงทุน และได้เจรจาทำสัญญากับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ตนสนใจแล้วก็พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้ทันที”

นอกจากนี้ได้ประสานขอความร่วมมือกับภาคเอกชนในการอนุเคราะห์จัดสรรพื้นที่ดำเนินธุรกิจ โดยให้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ “สถานีจำหน่ายน้ำมันบางจาก” ยกเว้นค่าเช่า 1 เดือนสำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และชลบุรี สำหรับต่างจังหวัดยกเว้นค่าเช่า 3 เดือน ‘เทสโก้ โลตัส’ ยกเว้นค่าเช่า 2 เดือน และในเดือนที่ 3 คิดอัตราค่าเช่าโดยให้ส่วนลด 40% และ ‘บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์’ ยกเว้นค่าเช่า 2 เดือนแรก เดือนที่ 3-4 คิดค่าเช่าในอัตรา 50% เดือนที่ 5-6 คิดค่าเช่าในอัตรา 75%” 


สำหรับโครงการนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงานมากถึง 20,000 ราย หากประชาชนกลุ่มนี้สามารถตั้งหลัก ตั้งต้นอาชีพได้อย่างมั่นคง พึ่งพาตนเองได้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น  คาดว่าสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจฐานรากถึง 2,400 ล้านบาท 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12