อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ฟ้าผ่าฟาดกรมปทุมวัน 'บิ๊กช้าง-วิระชัย'ปลิว ลามถึง'โจ๊ก'

สรุปข่าวฟ้าผ่าฟาดใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจอคำสั่งเด้งทั้ง“วิระชัย” ทั้ง"ชัยวัฒน์" ตามมาด้วยการออกประกาศเตือน“บิ๊กโจ๊ก” เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 05.11 น.


ฟ้าผ่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันเดียว 2 เปรี้ยงซ้อน วงการสีกากีตะลึง เจอคำสั่งเด้งทั้ง“วิระชัย” ทั้ง"ชัยวัฒน์" เท่านั้นไม่พอตามมาด้วยการออกประกาศเตือน“บิ๊กโจ๊ก” ว่าอย่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอีก จึงขอสรุปเหตุการณ์นี้อีกครั้งว่าวานนี้ (24 ม.ค.) มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เริ่มจาก พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2563เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ความว่า  ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)รายงานว่าพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา  รองผบ.ตร.มีพฤติการณ์และการกระทำซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อำนวยการยุติธรรมกระทบต่อภาพลักษณ์ตร.และการปฏิบัติราชการของผบ.ตร.เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย  

ตร.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งตร.ที่24/2563 ลงวันที่ 21ม.ค.2563 แล้ว  เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆในมูลกรณีที่ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่   ซึ่งตร.อยู่ระหว่างการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างโปร่งใสมีความน่าเชื่อถือและเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนและผู้ร้องเรียน   สมควรพิจารณาสั่งการให้พล.ต.อ.วิระชัยไปปฏิบัติราชการนอกตร.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จึงมีคำสั่งให้พล.ต.อ.วิระชัยมาปฏิบัติราชการสำนักนายกฯโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมและได้รับเงินเดือน  เงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ผู้อื่นได้รับอยู่เดิมโดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และจนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกฯเป็นประการอื่น   สั่ง  ณ วันที่ 23ม.ค.2563 ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกฯ

ต่อมามีการเผยแพร่คำสั่งตร.ที่ 28/2563 ลงวันที่23 ม.ค. เรื่องข้าราชการตำรวจปฎิบัติราชการ  ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผบ.ตร.มี ใจความว่าเพื่อให้การปฎิบัติราชการของตร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2547 และข้อ 8(1) แห่งระเบียบตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฎิบัติราชการภายในตร.พ.ศ.2552จึงให้พล.ต.อ.ชัยวัฒน์  เกตุวรชัย  รองผบ.ตร.ปฎิบัติราชการที่ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปก.ตร.) โดยขาดจากการปฎิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ มีคำสั่งที่ 29/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.เรื่องกำหนดลักษณะงานและมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้จเรตำรวจแห่งชาติ   รองผบ.ตร.   ที่ปรึกษาพิเศษตร.    ผู้ช่วยผบ.ตร.  รองจเรตำรวจ และผบช.ประจำ  ถูกเผยแพร่อีกฉบับ ความว่า  ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกฯที่ 22/2563 ลงวันที่23 ม.ค.2563 ให้พล.ต.อ.วิระชัย  ปฏิบัติราชการสำนักนายกฯ และคำสั่งตร.ที่28/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค.ให้พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ปฏิบัติราชการที่ศปก.ตร.    

ทั้งนี้ได้มีคำสั่งยกเลิกการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับดูแลรวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการในส่วนงานที่อยู่ในงานด้านกฎหมายและคดี   งานด้านปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนรับผิดชอบของพล.ต.อ.วิระชัย และยกเลิกงานด้านสืบสวนสอบสวนในส่วนของพล.ต.อ.ชัยวัฒน์    จึงมีคำสั่งมอบหมายให้พล.ต.อ.ชนสิษฎ์  วัฒนวรางกูร  จเรตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและคดี   งานปราบปรามด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข  รอง ผบ.ตร.รับผิดชอบส่วนงานด้านสืบสวนสอบสวน   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหลังมีคำสั่งย้าย พล.ต.อ.วิระชัยพ้น ตร. บรรยากาศที่ห้องทำงานของพล.ต.อ.วิระชัยก็เงียบเหงามีเจ้าหน้าที่อยู่เพียง2-3 คน โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าพล.ต.อ.วิระชัยติดประชุมงานภายนอกไม่ได้เข้าตร.ประมาณ1 สัปดาห์แล้ว    ผู้สื่อข่าวจึงโทรศัพท์ไปสอบถาม พล.ต.อ.วิระชัย  โดยมีนายตำรวจติดตามเป็นผู้รับสายและตอบเพียงสั้นๆว่า   ท่านไม่ว่างรับสายเนื่องจากอยู่ระหว่างการบรรยายหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)ก่อนที่จะวางสายไป

ในส่วนคำสั่งเด้งพล.ต.อ.ชัยวัฒน์เข้ากรุศปก.ตร.นั้นในแวดวงตำรวจและสื่อมวลชนต่างรู้สึกแปลกใจอย่างมากเพราะนอกจากพล.ต.อ.ชัยวัฒน์จะเป็นเพื่อนสนิทร่วมรุ่นนรต.36กับพล.ต.อ.จักรทิพย์แบบชนิดร่วมหัวจมท้ายกันมา  ยาวนานจนกระทั่งทั้งสองมีตำแหน่งระดับสูงของตร.และครบอายุเกษียณราชการพร้อมกันในเดือนก.ย.2563    เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ทางพล.ต.อ.ชัยวัฒน์ ยังนั่งแถลงข่าวสรุปคดีชิงทองที่จ.ลพบุรีอยู่ข้างกายพล.ต.อ.จักรทิพย์โดยไม่มีอะไรผิดสังเกต     แม้ช่วงต้นสัปดาห์จะมีกระแสข่าวสะพัดว่าเร็วๆนี้จะมีนายพลตำรวจระดับพล.ต.อ.2นายถูกเด้งจากเก้าอี้ที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)  พล.ต.อ.จักรทิพย์  กล่าวถึงคำสั่งโยกย้าย2 รองผบ.ตร. ว่า  กรณี พล.ต.อ.วิระชัย มาจากสาเหตุคลิปเสียงสนทนาระหว่างตนเองกับพล.ต.อ.วิระชัยหลุดไปถึงสื่อมวลชน ซึ่งการตรวจสอบต้องมีเอกภาพ   หากดำรงตำแหน่งเกรงจะมีอุปสรรคปัญหาจึงเสนอไปยังสำนักนายกฯให้เซ็นคำสั่งย้ายพ้นตร.  ส่วนกรณี  พล.ต.อ.ชัยวัฒน์นั้นสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศปก.ตร.เพื่อความเหมาะสม     

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า  ราคาหุ้นบมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้(เอซีอี)ที่พล.ต.อ.วิระชัยถือหุ้นใหญ่อันดับ1 โดยมีหุ้นอยู่ที่ 2,282ล้านหุ้น คิดเป็น 22.43% นั้นราคาปิดตลาดหุ้นเช้าอยู่ในระดับต่ำสุดที่ซื้อได้ระหว่างวัน(ฟลอร์) จากราคาหุ้นละ 4.32 บาท ลงมาอยู่ที่หุ้นละ 3.04บาท ก่อนที่ช่วงบ่ายจะมีแรงซื้อเข้ามาบ้าง ทำให้ปิดตลาดหุ้นราคาหุ้นเอซีอีอยู่ที่ 3.20บาท  เนื่องจากนักลงทุนกังวลและขายออกหลังพล.ต.อ.วิระชัยถูกสั่งย้ายพ้นตร.                        ต่อมาช่วงเย็น มีคำสั่งนายกฯที่1/2563 โดยสรุปสาระสำคัญให้พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล  ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกฯรักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ  ไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการไม่กระทำการอันเป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชน   อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ  และรักษาความลับของทางราชการ    ทั้งนี้ให้พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ให้งดการมอบหมายงานพิเศษและสำคัญและหากมีกรณีไม่รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยต่อไป

ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกฯ  กล่าวว่า  ทางตร.มีหนังสือส่งตัวพล.ต.อ.วิระชัยให้มาปฎิบัติราชการสำนักนายกฯแล้ว รอเพียงการประสานเข้ามารายงานตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกฯพร้อมรอรับทุกเวลา  ทั้งนี้การมาปฏิบัติราชการของพล.ต.อ.วิระชัยจะต้องพูดคุยกันก่อนมอบหมายงานว่าจะให้ดำเนินการในเรื่องใดบ้าง.
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    64%
  • ไม่เห็นด้วย
    36%

บอกต่อ : 31