อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

เปิดรพ.สนามแห่งที่5รองรับผู้ป่วยโควิด นำร่องจ่าย'ยาฟาวิพิราเวียร์'กันเชื้อลุกลาม

กทม.ใช้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) เขตทุ่งครุ เปิดเป็น รพ.สนามแห่งที่ 5 รองรับผู้ป่วยโควิดเขียว-เหลือง นำร่องจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ ให้แก่ผู้ป่วยโควิดเขียวตั้งแต่เข้า รพ.สนามป้องกันเชื้อลุกลาม จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 21.15 น.


เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) เขตทุ่งครุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดให้บริการ ณ โรงพยาบาลเอราวัณ 3 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม กทม. แห่งที่ 5  เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไปยังชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และลดความแออัดของผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล กทม.จึง จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นอีก 1 แห่งถือเป็นแห่งที่ 5 ของ กทม.แล้ว โดยใช้พื้นที่ของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด เปิดให้บริการผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง (โควิดเขียว) และสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย (โควิดเหลือง) เข้าดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในตลอดเวลา 24 ชม.

ใช้พื้นที่อาคารโรงยิมฯ จำนวน 4 อาคาร จัดแยกเป็นพื้นที่ของผู้ป่วยชาย-หญิง ได้อย่างชัดเจน โดยยิม 1 และยิม 2 จะเป็นของผู้ป่วยชาย 2 อาคาร ส่วนยิม 3 และยิม 4 จะเป็นของผู้ป่วยหญิง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 342 เตียง ใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดเขียวประกอบด้วยยิม 1 ชาย รองรับได้ 103 เตียง และยิม 3 หญิง 75 เตียง รวม 178 เตียง และสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดเหลือง ประกอบด้วยยิม 2 ชาย 75 เตียง ยิม 4 หญิง 89 เตียง รวม 164 เตียง มีเครื่องเอกซเรย์ เครื่องทำออกซิเจน และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับดูแลผู้ป่วย โดย มีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นผู้ดูแล จะเปิดรับผู้ป่วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คาดว่าโรงพยาบาลสนามของ กทม.ทุกแห่ง ซึ่งขณะนี้มีอยู่ประมาณ 2,000 เตียง จะมีจำนวนเตียงเพียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วยที่ กทม. ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนต่างๆผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า  กทม. มีแนวทาง จะให้ยาฟาวิพิราเวียร์ แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเขียวรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามทันทีตั้งแต่วันแรกเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโควิดเขียวติดเชื้อลุกลามหรือมีอาการรุนแรงขึ้น จนกลายเป็นโควิดเหลือง หรือแดง  ซึ่งโดยปกติยาฟาวิพิราเวียร์นั้น ทางการแพทย์จะเริ่มให้ผู้ป่วยเริ่มกิน เมื่อการติดเชื้อแสดงอาการหรือเป็นผู้ป่วยโควิดเหลือง แต่ กทม. เห็นว่าควรให้ทานตั้งแต่เริ่มติดเชื้อเพื่อรักษาและป้องกันการลุกลามของโรค โดย กทม.จะนำร่องให้ยาก่อน

ซึ่ง กทม.ได้ดำเนินการจัดซื้อมา 50,000 เม็ด และได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อีก 50,000 เม็ด รวม 100,000 เม็ด จะเริ่มแจกผู้ป่วยที่เข้ามา รพ.สนาม คนละ 50 เม็ด ซึ่งใช้เวลารับประทานประมาณ 5 วัน เชื่อว่าจะหายจากโรคไม่ลุกลาม บานปลาย และในระยะต่อไป กทม.จะซื้อยาฟาวิพิราเวียร์ ผ่านทางมูลนิธิจุฬาภรณ์ อีก 500,000 เม็ด สำหรับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาในเตียงในโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสนาม กทม. และ Hospitel มีจำนวนทั้งสิ้น 1,458 ราย ดังนี้  โรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง 8 แห่ง มีผู้ป่วยแล้ว 215 เตียง  โรงพยาบาลสนาม กทม. 5 แห่ง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 2,100 เตียง มีผู้ป่วยแล้ว 1,053 เตียง ยังว่างอยู่ 1,047 เตียง ประกอบด้วย รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 1,000 เตียง มีผู้ป่วยแล้ว 512 เตียง เตียงว่าง 488 เตียง

รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง มีผู้ป่วย 149 เตียง เตียงว่าง 51 เตียง /รพ.เอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง มีผู้ป่วย 76 เตียง เตียงว่าง 24 เตียง/ รพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) 400 เตียง มีผู้ป่วย 316  เตียงว่าง 84 เตียง และรพ.เอราวัณ 3 (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด)  400 เตียง เตียงว่าง 400 เตียง (อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติและสอบสวนโรคก่อนนำส่ง) ในส่วนของ Hospitel จำนวน 5 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 584 เตียง มีผู้ป่วยแล้ว 190 เตียง ยังว่างอยู่ 394 เตียง  (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 64).คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น