อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

เขตปทุมวันจัดพื้นที่ศูนย์สร้างสุขฯบ่อนไก่ เตรียมใช้ตรวจSWAB

สำนักงานเขตปทุมวัน จัดเตรียมสถานที่ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ ให้บริการเชิงรุก ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี SWAB วันพรุ่งนี้ (4 พ.ค.) เริ่ม 08.00 น. เป็นต้นไป จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.


เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผอ.เขตปทุมวัน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน นายสายชล จังสมยา ผู้ช่วย ผอ.เขต นำคณะผู้บริหารเขตปทุมวัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้บริการเชิงรุกโดยรถพระราชทาน ในการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธีการ SWAB แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 3 คัน ทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,000 ราย ในวันอังคารที่ 4 พ.ค.64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปทั้งนี้ ผอ.เขตปทุมวัน ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ให้ทำความสะอาด เตรียมจัดโต๊ะ เก้าอี้ โดยกำหนดจุดในการให้บริการ โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing ทำเครื่องหมายลูกศรให้ชัดเจน จัดลำดับคิวผู้ที่มารับบริการก่อน–หลัง สถานที่จอดรถ เพื่อความเป็นระเบียบ พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงจุดที่พักรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ โดยแบ่งโซนให้ชัดเจน อีกทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ และใส่ชุดป้องกันให้รัดกุม ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ให้บ่อยครั้ง เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น