อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 20 เมษายน 2564

พร้อม'พรุ่งนี้'ไปจ่ายตลาดบางแคได้แล้ว

ผู้ว่าฯ กทม.พร้อมคณะตรวจความพร้อมเปิดตลาดบางแค หลังปรับแก้ใหม่ตามมาตรฐานสุขาภิบาล พุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 17.10 น.

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ตลาดสิริเศรษฐนนท์ เขตบางแค พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล้างทำความสะอาดตลาดบางแค โดยมีผู้บริหาร กทม.  สำนักงานเขตบางแค ประชาชนจิตอาสา ผู้ประกอบการ เจ้าของแผง และผู้ค้าแผงลอยหน้าตลาดบางแค เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดภาสม และแผงค้าริมบาทวิถีบริเวณหน้าตลาดบางแค โดยมีการร่วมกันทำความสะอาดแผงค้าของตัวเองตามหลักสุขาภิบาล พร้อมเก็บขยะ สะสางของเหลือใช้ทั้งหมด เพื่อรวบรวมให้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

ผู้ว่าฯ กทม. ระบุ กทม.พร้อมผู้ค้าและผู้ประกอบการตลาดบางแค ทั้ง 6 แห่ง ร่วมกันทำความสะอาดตลาดและเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาเปิดตลาดในวันที่ 8 เม.ย.นี้ โดยเมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ผ่านมา มีการตรวจประเมินมาตรฐานตลาดบางแคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กรมอนามัย และสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กองสุขาภิบาลอาหาร และสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย โดยให้ตลาดช่วยปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่ในวันนี้ นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขว่าจะสามารถเปิดตลาดได้หรือไม่“จากภาพรวมพบว่าผู้ประกอบการและผู้ค้า ได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและแก้ไขตลาดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยเฉพาะการปรับปรุงเรื่องระบบระบายน้ำ มีการบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และระบบระบายอากาศ โดยดำเนินการติดตั้งพัดลมดูดอากาศภายในตลาดเพิ่มเติม เพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวก ซึ่งจากการตรวจประเมินในวันนี้มั่นใจว่า ผู้ค้าจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำเป็นอย่างดี”

สำหรับผลการตรวจความเรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภัยทั้ง กทม.และกรมควบคุมโรค เห็นตรงกันว่าสามารถเปิดตลาดบางแคได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ (8 เม.ย.) จำนวน 5 ตลาด ยกเว้นตลาดวันเดอร์ จะเปิดหลังเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากเจ้าของตลาดยังปรับปรุงแก้ไขไม่ครบถ้วน. 
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น