อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

ผู้ว่าฯกทม.สั่ง50เขตตรวจแรงงานต่างด้าว ป้องกันแพร่เชื้อโควิด

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการผอ.เขต ทั้ง50เขต ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 19.20 น.


เมื่อวันที่ 18 ต.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัจจุบัน ได้ปรากฏข่าวการตรวจพบแรงานต่างด้าวติดเชื้อดังกล่าว บริเวณชายแดนไทย ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว กรุงเทพมหานครจึงมอบหมายสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้าง และสถานที่ทำงานของลูกจ้างในเวลาทำการ ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ หากตรวจพบว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุม โดยแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 33/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ให้อำนาจผู้อำนวยการเขตและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นพนักงานตรวจแรงงานเฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้รายงานผลการดำเนินการมาที่ศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) ทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์และมอบหมายการดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น