อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

เจเยาวราช จัดระเบียบผู้ค้าควบคู่อาหารสะอาด สกัดโควิด-19

กทม.ส่งเทศกิจดูแลความเรียบร้อยเทศกาลกินเจเยาวราช กำชับการ์ดอย่าตก ต้องสวมหน้ากากอนามัยให้บริการลูกค้า เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 12.23 น.


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลงานเจเยาวราช ประจำปี 2563 สำหรับประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้ออาหารเจบริเวณพื้นที่เยาวราช โดยจัดเจ้าหน้าที่จากสำนักเทศกิจ ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 1 - 2 สน.จักรวรรดิ และอปพร.เขตสัมพันธวงศ์ ปฏิบัติงานในช่วงระหว่างวันที่ 16 - 25 ต.ค.63 มุ่งเน้นการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย กวดขันการตั้งวางสิ่งของ การจำหน่ายสินค้า รวมถึงผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ไม่ให้ตั้งวางในลักษณะกีดขวางทางสัญจรของประชาชนและยวดยาน โดยในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจตรา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และจัดระเบียบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณถนนเยาวราช ถนนเจริญกรุง ตลอดจนบริเวณซอยแยก ซอยร่วม ทางม้าลาย ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้จะกวดขันร้านค้าภายในงานให้ทำการค้าขายภายใต้การควบคุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือเฟซชิลด์ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์หน้าร้านค้าทุกร้านพร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการค้าของคณะกรรมการจัดงานอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่มาเที่ยวงานขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 ด้วยเช่นกัน โดยก่อนเข้างานต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน 6 จุด เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนเข้า–ออกผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างด้วย.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38