อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

ผู้ว่าฯกทม.ลั่น เหตุครูทำร้ายนร.ในสังกัดกทม.ต้องไม่เกิด

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุ เหตุครูทำร้ายนักเรียน จะต้องไม่เกิดขึ้นในโรงเรียนสังกัด กทม.ทั้ง 437 แห่ง ยืนยันคัดเลือกครูตามระเบียบราชการกำหนด พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 16.45 น.


เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวว่า กทม.มีแนวทางการดูแลนักเรียนใน รร.สังกัด กทม. ทั้ง 437 แห่ง โดยเคร่งครัดในการจัดระบบการศึกษาของมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และการดูแลเด็ก จะต้องเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพราะผู้ปกครองให้ความไว้ใจและฝากบุตรหลาน จึงต้องดูแลเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างกรณีครูทำร้ายนักเรียนจะต้องไม่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าครู เป็นอาชีพที่เหนื่อยมากจริง ๆ ต้องทุ่มเทและเสียสละดูแลเด็กจำนวนมาก ทั้งด้านวิชาการ พฤติกรรม การอบรมบ่มนิสัยให้เด็กเป็นคนดี และเป็นอนาคตของครอบครัว ดังนั้นคุณสมบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง กทม.ได้เข้มงวดตั้งแต่การคัดเลือกความประพฤติ จรรยาบรรณ ความรัก ความเมตตาต่อนักเรียน จิตวิญญาณของความเป็นครู และครูทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูอย่างถูกต้อง เมื่อบรรจุเป็นครูแล้ว จะต้องฝึกอบรมด้านต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคด้านจิตวิทยาสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของเด็กในยุคปัจจุบันด้วย 

อย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องลงโทษ นร.จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ และต้องคำนึงถึงอายุของนร. ตลอดจนความร้ายแรงประกอบการลงโทษ ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเจตนาเพื่อแก้นิสัยและความประพฤติที่ไม่ดีของนร. ให้รู้สำนึกในความผิดและไม่ทำผิดซ้ำ ๆ อีกต่อไปและ ที่ห้ามเด็ดขาด คือ ห้ามลงโทษด้วยวิธีรุนแรง หรือกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ  
       
ส่วนการคัดเลือกครูต่างชาติเพื่อช่วยสอนภาษาต่างประเทศใน รร.นั้น ผู้สอนต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีวีซ่าการพักอยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ถูกต้อง ซึ่งในการคัดเลือกจะคัดเลือกอย่างเข้มข้น โดยคณะกรรมการจะดูตั้งแต่ประสบการณ์ แฟ้มงาน ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และการสาธิตการสอน เพื่อให้มั่นใจว่า นร.ในสังกัดกทม. จะได้รับความรู้และนำภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะจีน อังกฤษ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนภาษาต่างประเทศในอนาคตอีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60