อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

กทม.ชง13โครงการผ่านสภาพัฒน์ฯ เร่งฟื้นเศรษฐกิจจากโควิด

คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดของกรุงเทพมหานคร ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.20 น.


เมื่อวันที่ 11 ก.ย.  ที่ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 4/2563 โดยมี คณะกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการคลัง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม  

ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้า การจัดส่งโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นำเข้าหารือในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  พิจารณาโครงการที่จะนำเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19  โดยมีหน่วยงานระดับสำนัก จำนวน 2 สำนัก นำเสนอโครงการ จำนวน  3 โครงการ หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 21 เขต นำเสนอโครงการ จำนวน   22 โครงการ

ทั้งนี้มีโครงการที่ผ่านหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จำนวน 13 โครงการ ซึ่งโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้ว คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะส่งให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ พิจารณา โดยเมื่อสภาพัฒน์ฯ ให้ความเห็นชอบจะส่งกลับมาให้กรุงเทพมหานคร แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนครบถ้วน และจะส่งให้กระทรวงมหาดไทยลงนามเสนอโครงการไปยังสภาพัฒน์ฯ นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบและรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

อย่างไรก็ตามหากโครงการใดไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ สามารถนำกลับไปปรับปรุงแก้ไข หรือนำเสนอโครงการอื่นเข้ามาใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาเพิ่มเติมได้ต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59