อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

รองปลัดกทม.ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย เน้นโปร่งใสปลอดทุจริต

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการศึกษา กทม. ตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัดรร.กทม. โดยนำเครื่องตัดสัญญาณ Remote Jammer มาใช้ป้องกันการทุจริตในการสอบ อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 16.05 น.


เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่สนามสอบที่ 8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ผู้อำนวยการจัดสนามสอบจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำหรับการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งนี้ มีผู้มาสมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 40,388 คน โดยจัดการสอบคัดเลือก 2 วัน ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ย. 63  จัดสนามสอบรองรับผู้เข้าสอบไว้ 8 แห่งด้วยกัน ซึ่งสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นับเป็นสนามสอบใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษา ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมทำหน้าที่ดำเนินการจัดการสอบแข่งขัน ทั้ง 18 กลุ่มวิชา รวมตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 170 อัตรา มุ่งเน้นให้การจัดการสอบในครั้งนี้มีระบบ และวิธีการในการป้องกันการทุจริตการสอบอย่างรัดกุม โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบ Remote Jammer หรือ เครื่องรบกวน/ตัดสัญญาณ เพื่อใช้ป้องกันการทุจริตทั้ง 8 สนามสอบ รวมถึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดให้มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบทุกคน จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ และกำหนดให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าชนิดแบบไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ตกแต่งใดในการเข้าสอบ และยังมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการที่มาเข้าสอบ จำนวน 30 ราย   คาดว่าการจัดการสอบแข่งขันในครั้งนี้ จะได้ครูผู้ช่วยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้กับสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่ตำแหน่งยังขาดแคลน ได้อย่างครบถ้วนเพียงพอและจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้พบว่า การจัดการสอบแข่งขันในวันนี้ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเมื่อดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในวันที่ 21 ก.ย. 63 กำหนดสอบสัมภาษณ์ประมาณวันที่ 10-11 ต.ค.63 และประกาศผลสอบภายในวันที่ 21 ต.ค. 63.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61