อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

จ่อทำเส้นทางจักรยานเชื่อม3สวน เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุ กทม.เตรียมจัดทำเส้นทางจักรยานในอุทยานสวนจตุจักร เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมการปั่น  ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาเดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย และรองรับการออกกำลังกายในรูปแบบอื่น พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 16.10 น.


เมื่อวันที่ 3 ก.ย.  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พื้นที่ 196 ไร่ สวนวชิรเบญจทัศ พื้นที่ 375 ไร่ และสวนจตุจักร พื้นที่ 155 ไร่ ให้เป็นอุทยานสวนจตุจักร ในรูปแบบสวนสาธารณะระดับมหานคร อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงและใช้พื้นที่สวนสาธารณะที่เชื่อมต่อถึงกัน เป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว ถ่ายรูป และทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว  รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ทำทางเชื่อมบริเวณถนนกำแพงเพชร ระหว่างสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนวชิรเบญจทัศ  รวมทั้งทางเชื่อมระหว่างสวนวชิรเบญจทัศกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทำให้ผู้ใช้สวนสามารถเข้าถึงทุกสวนได้โดยสะดวก และร่วมกิจกรรมตามความสนใจที่มีให้บริการอย่างหลากหลาย อาทิ การศึกษาพันธุ์ไม้ ศึกษาสวนผีเสื้อ กิจกรรมดูนก ชมปลา ล่องเรือชมสวน ชมลานบัว ลานชบา ลานลั่นทม พรรณไม้ในวรรณคดี เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ในอาคารอนุรักษ์พันธ์ุไม้ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รวมทั้งยังสามารถร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงทางเดิน-วิ่งภายในอุทยานสวนจตุจักร ระยะทาง 10.5 กม. ไว้ให้บริการเรียบร้อยแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า  เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาเดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย และรองรับการออกกำลังกายในรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานครได้เตรียมจัดทำเส้นทางจักรยานเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมการปั่น ซึ่งเบื้องต้นได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ศึกษารูปแบบเส้นทางจักรยานที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของอุทยานสวนจตุจักร โดยขณะนี้ทุกหน่วยงานได้เร่งสำรวจและออกแบบเส้นทางจักรยานอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เส้นทางจักรยานในอุทยานสวนจตุจักรเป็นทางเลือกหนึ่งของการออกกำลังกายที่ให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติได้ในเวลาเดียวกัน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 67