อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

ฟื้นฟูพัฒนาคลองแสนแสบ ต้นแบบบำบัดน้ำเสีย ​​​​​​​

ภายหลัง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กผู้ว่าฯอัศวิน ระบุว่า กทม.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ นำร่องคลองแสนแสบให้เห็นผลใน 6 เดือน โดยขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกสำรวจสภาพกายภาพคลองแสนแสบ และเตรียมแผนพัฒนาคลองแสนแสบใน 3 ด้านตามเป้าหมายได้แก่ งานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสองฝั่งคลอง และการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ พุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 16.40 น.

ทีมข่าวชุมชนเมือง-เดลินิวส์ จึงติดต่อขอสัมภาษณ์พิเศษ ไปยัง นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ และแนวทางการดำเนินการในระยะยาวเพื่อให้คลองแสนแสบกลับมามีชีวิต มีคุณภาพน้ำที่ดี รวมทั้งคุณภาพชีวิตของชาวริมคลองที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาพโดยทั่วไปของคลองแสนแสบ ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ มีความยาวประมาณ 45.5 กม. และความกว้างประมาณ 20-30 ม. ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 13 เขต ประกอบด้วย  เขตห้วยขวาง เขตปทุมวัน เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว เขตมีนบุรี เขตสวนหลวง เขตสะพานสูง เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก  อีกทั้งยังมีระบบคลองสาขาของคลองแสนแสบมีคลอง ลำราง และคูน้ำจากบริเวณชุมชนเมืองที่สำคัญ ไหลมาเชื่อมต่อหลายสาย จึงทำให้พื้นที่ที่ติดคลองแสนแสบ และคลองสาขา ครอบคลุมถึง 21 เขตในปี 2562 สำนักการระบายน้ำ กทม. ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำคลองแสนแสบ พบว่า คุณภาพน้ำในคลองมีค่าออกซิเจนละลายน้ำเฉลี่ยน้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร  และมีค่าบีโอดี(biological oxygen demand) เฉลี่ยมากกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร  ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานฯ ทั้งนี้ค่าบีโอดีคือ ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ ถ้าแหล่งน้ำใดถ้าทีค่าบีโอดีสูง แสดงว่าน้ำนั้นเน่าเสียและสกปรก  กรุงเทพมหานครจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ) ขึ้น เพื่อทำให้คุณภาพน้ำในคลองที่เน่าเสียกลับมามีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวกรุงที่อาศัยอยู่ริมคลอง

โดยวางแนวทางการ ดำเนินการฟื้นฟูคลองแสนแสบ ออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ) ภายใต้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และฟื้นฟูคลองแสนแสบในระยะเร่งด่วน  โดยอาศัยมาตรการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และภาคประชาชน จิตอาสา และสถานประกอบการในการดำเนินภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่ 1.การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ โดยให้สำนักงานเขตดำเนินการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ,พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  2.การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลอง 3.การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลอง 4.การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง และ5.การพัฒนา/ขยายผลพื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองต้นแบบ

ระยะกลาง เป็นการดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมและการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ รวมความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม 504,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ได้แก่ 1.งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) ริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง งบประมาณ 542 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม)พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง งบประมาณ 1,600 ล้านบาท  3.โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1งบประมาณ 630 ล้านบาท  4.โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 งบประมาณ 2,430 ล้านบาท  5.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบรวบรวมน้ำเสียคลองเตย งบประมาณ 12,468 ล้านบาท

ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน และ 6. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด งบประมาณ 294 ล้านบาท และ ระยะยาว เป็นการดำเนินการก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียขนาดใหญ่ครอบคลุมคลองแสนแสบและคลองสาขา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โครงการบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง โครงการบำบัดน้ำเสียสะพานสูง โครงการบำบัดน้ำเสียบางเขน โครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง โครงการบำบัดน้ำเสียบึงกุ่ม โครงการบำบัดน้ำเสียหนองจอก 1 และโครงการบำบัดน้ำเสียลาดพร้าวปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจิตอาสา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มวันที่ 1 ก.ย.63 จึงมอบหมายสำนักงานเขต ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อาทิ การจัดระเบียบทางเดินริมสองฝั่งคลอง ไม่ให้มีการตั้งวาง ตาก แขวน สิ่งของตามทางเดิน ทางเท้า และที่ราวกันตกริมเขื่อน, รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำทางเดินริมเขื่อน, ซ่อมแซมราวกันตก พื้นทางเดินริมเขื่อน สะพานทางเดินข้ามคลอง ซ่อมแซมโป๊ะ ท่าน้ำ ท่าเรือ รวมถึงรื้อย้ายโป๊ะ ท่าน้ำและท่าเรือที่ชำรุดใช้งานไม่ได้และที่ไม่ได้รับอนุญาต บริหารจัดการการจัดเก็บขยะ ที่พักขยะริมคลอง ให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้มีขยะตกค้างหรือตกหล่นลงในคลอง รวมถึงสร้างกิจกรรม และฟื้นฟูวิถีชีวิตริมฝั่งคลอง ตามชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ควบคู่กันไปด้วย เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอนาคต.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 65