อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

ชวนแจ้งเบาะแสต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ป้องกันแพร่เชื้อโควิด

ศูนย์ข้อมูลโควิด กทม. ขอให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป หากพบแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ ทันที เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโควิด-19 อังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 18.55 น.


เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 78/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มาเป็นเวลากว่า 103 วัน และไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยมากว่า 99 วันแล้วก็ตาม  แต่ที่ประชุมขอให้ทุกฝ่ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตระหนักถึงการระมัดระวังดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานการใช้ชีวิตวิถีใหม่ อาทิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น

ตลอดจนขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการรวมถึงกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามคำขวัญที่ว่า ป้องกันไว้ตลอดเวลา ระลอกใหม่มาเราก็สู้ไหว เนื่องจากหากประชาชนขาดการระมัดระวังตนเอง และมีผู้ติดเชื้อมาปะปนอาจเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้และอาจจะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรง และเลวร้ายมากกว่าการแพร่ระบาดครั้งก่อนมาก ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และการดำรงชีพจะยากลำบากมากกว่าเดิมด้วย 

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานภาครัฐ หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวที่อาจเข้าเมืองแบบไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ อาทิ เจ้าหน้าที่เทศกิจ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่เชื้อ เนื่องจากผู้เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้อง จะไม่ถูกกักตัวไว้สังเกตอาการซึ่งอาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคโควิด-19 เข้ามาสู่ประเทศไทยได้ และอาจจะทำให้ท่านและบุคคลใกล้ชิดได้รับเชื้อโควิด-19  รวมทั้งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในกรุงเทพฯ หรือประเทศไทยได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด ตรวจคัดกรองโควิด-19 ในระยะที่ 1 จำนวน กว่า 83,000 ราย ด้วยระบบ BKK-Covid ซึ่งผลการคัดกรองพบผู้เข้าเกณฑ์สงสัยติดเชื้อ จำนวน 6 ราย แต่จากการตรวจ SWAB ทางเดินหายใจ ผลการตรวจเป็นลบ คือ ไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ติดเชื้อ  ทั้งนี้ ในระยะที่ 2 กรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานระดับสำนัก และข้าราชการและบุคลากรสังกัด สำนักงานเขตกลุ่มที่ไม่ได้ให้บริการ หรือติดต่อกับประชาชนเป็นจำนวนมากโดยตรง ประมาณกว่า 22,600 ราย เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยระบบ BKK-Covid  เพื่อเป็นตัวอย่างการเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 65