อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ตรวจเยี่ยม'รร.ทุ่งสองห้อง' เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด

รองผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ หลังเปิดการเรียนเต็มรูปแบบ โดยสั่งกำชับให้คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.


เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เขตหลักสี่  นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายหลังเปิดทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ On Site เมื่อวันที่13 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตหลักสี่ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมลงพื้นที่พร้อมให้ข้อมูล

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง ได้แบ่งทำการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ แบบมาเรียนปกติ จำนวน 315 แห่ง และแบบสลับวันเรียนผสมกับการเรียนออนไลน์ 122 แห่ง และตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.เป็นต้นมา ได้จัดการเรียนการสอนตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันและดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ ประกอบด้วย การตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า การติดตั้งจุดทำความสะอาดมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน การจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการทำความสะอาดอุปกรณ์ สถานที่ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ รวมถึงการดูแลให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและการดำเนินการ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ในส่วนของโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เขตหลักสี่ พบว่า เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนเกิน 400 คน ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ปัจจุบันมีนักเรียน รวมทั้งสิ้น 540 คน โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ครบถ้วน

อย่างไรก็ดีได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการเรื่องอาหารเช้า และอาหารกลางวันของเด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกหลักโภชนาการ มีการสลับประเภทอาหารให้เกิดความหลากหลาย ดูแลอาหารในกลุ่มของเด็กอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน และเด็กผอมให้นำอาหารบางส่วนกลับไปทานที่บ้านได้เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งกำชับให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด และจดบันทึกกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค หากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดขึ้น.
 
 
 
 
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น