อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

กทม.เร่งแจงเลื่อนเก็บ'ค่าขยะ'ใหม่ 80บาท/เดือนยาวถึงปี64

เห็นใจประชาชนได้รับผลกระทบ "โควิด" กทม.เลื่อนจัดเก็บ "ค่าขยะ" อัตราใหม่ จาก 40 ปรับเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 80 บาทต่อเดือน จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.15 น.


จากกรณีกรุงเทพมหานคร (กทม.) เลื่อนเก็บค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่ 80 บาท/เดือน ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมวันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นวันที่ 1 ต.ค. 64 แต่มีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น ควรนำไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการขยะ

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2562 ที่ได้ปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขน จาก 20 บาท/เดือน เป็น 40 บาท/เดือน และกำหนดค่ากำจัด 40 บาท/เดือน รวมเป็น 80 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่าย ซึ่งยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่แท้จริงและต่ำกว่าอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายการสาธารณสุขกำหนด และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 เพื่อขยายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดิม 20 บาท/เดือน จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64

พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนให้ลดและคัดแยกมูลฝอย แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยเศษอาหาร มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยทั่วไป ก่อนนำไปทิ้งในพื้นที่ที่กำหนด สำหรับมูลฝอยกลุ่มพิเศษ ได้แก่ มูลฝอยชิ้นใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนเก่า ได้กำหนดให้บริการจัดเก็บขยะจากประชาชนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามประกาศสำนักงานเขต.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    21%
  • ไม่เห็นด้วย
    79%

ความคิดเห็น