อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

กทม.เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแส ผู้ลอบนำ'ซากรถ'ทื้งที่สาธารณะ

 กทม.เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแส - แจงแนวทางการจัดระเบียบ "ซากรถ" จอดทิ้งในที่สาธารณะ โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับ           จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.55 น.


นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า หาก กทม. ได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแส ผู้ทิ้งซากรถฯ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สายด่วนเทศกิจ 0-2465-6644, www.bangkok.go.th/reward, Line @ : ebn 6703w Facebook ของสำนักเทศกิจ citylaw_bma@hotmail.com แจ้งทางไปรษณีย์ สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กทม. 10600 หรือแจ้งโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจ หากมีการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินรางวัลนำจับจำนวนกึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับ ส่วนสถานที่เก็บซากรถยนต์ของกลาง ทุกสำนักงานเขตมีสถานที่คับแคบ ไม่เหมาะสม ต้องประสานขอใช้สถานที่ของหน่วยงานอื่น เพื่อเก็บรักษาซากรถให้ปลอดภัย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

ความคิดเห็น