อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

กวดขันร้านค้าย่านสีลม ป้องกันแพร่เชื้อโควิด 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการย่านถนนสีลม เขตบางรัก ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 เพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด  ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.20 น.


เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย น.ส.ภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตบางรัก
ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการย่านถนนสีลม เขตบางรัก ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 เพื่อกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนดให้มีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ระยะที่ 5 โดยผ่อนปรนการเปิดสถานที่ กิจการ และกิจกรรม ซึ่งมีประกาศสั่งปิดและยังไม่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศผ่อนปรนระยะที่ 4 รวมทั้งเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนปรนให้สถานที่ กิจกรรม และกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนไว้แล้วสามารถดำเนินการได้เพิ่มเติม โดยในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ถึงเวลา 24.00 น.ของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ในส่วนของการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรมหรือร้านอาหารเครื่องดื่มทั่วไป สามารถเปิดหลังเวลา 24.00 น.ได้  แต่ให้งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลังเวลา 24.00 น.

รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการลงตรวจพื้นที่ในวันนี้ได้ให้คำแนะนำและกำชับให้เจ้าของกิจการ สถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด อาทิ การตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ การติดตั้งQR Code ไทยชนะ การงดประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย และเน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ รวมทั้งได้กำชับให้สำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กวดขันอย่างต่อเนื่อง.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%