อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

ไม่พบ'โควิด'36วันติด ไร้กักตัวในHome Quarantine

กทม.สุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยง "โควิด-19" เกินเป้า 16,610 ราย ข่าวดีในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา 36 วันติดต่อกัน และปัจจุบันไม่มีผู้กักกันตัวที่บ้าน Home Quarantine แล้ว ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 19.30 น.


เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 62/2563 คณะทำงานด้านการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด ได้รายงานที่ประชุมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา 36 วันติดต่อกัน และปัจจุบันไม่มีผู้กักกันตัวที่บ้าน Home Quarantine ในกรุงเทพฯ แล้ว นอกจากนี้การสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในประชากรกลุ่มเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance)  ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนชุดทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 15,210 ชุด และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63 สรุปผลการดำเนินงานถึงวันที่ 25 มิ.ย. 63 ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วทั้งสิ้น 16,610 ราย คิดเป็นร้อยละ 109.20 จากยอดชุดตรวจที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข 

โดยผลตรวจไม่พบเชื้อ 16,382 ราย อยู่ระหว่างรอผล 228 ราย อย่างไรก็ดี ที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจแนะนำสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม ที่ได้รับการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ในหลายประเทศมีสาเหตุมาจากสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งให้เข้มข้นการตรวจแนะนำสถานที่จำหน่ายอาหารสด และคนงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานภายในประเทศ เนื่องจากในหลายประเทศเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่จากสถานที่และบุคคลกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน

สำหรับการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเปิดภาคการเรียนที่ 1/2563 ที่กำหนดเปิดพร้อมกันในวันที่ 1 ก.ค. 63 ซึ่งสำนักการศึกษา สำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมให้ข้อแนะนำเพิ่มเติม ให้ทุกโรงเรียนจัดทำ คิวอาร์โค้ด แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ให้พร้อมโดยขอให้ผลิตและติดตั้งหลายชุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการสแกนของผู้ที่จำเป็นจะเข้าไปในบริเวณโรงเรียน ทั้งนี้การตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ขอให้โรงเรียนจัดระเบียบให้ดีอย่าให้แถวที่รอตรวจคัดกรองยาวมากเกินไป และอย่าให้นักเรียนต้องตากฝนหรืออยู่กลางแดดเป็นเวลานานซึ่งอาจทำให้นักเรียนเจ็บป่วยได้ รวมทั้งให้ขอความร่วมมือผู้ปกครองตรวจสอบสุขภาพเด็กนักเรียนก่อนไปโรงเรียน หากมีอาการไข้ตัวร้อนขอให้หยุดไปโรงเรียน และให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว หากพบนักเรียนมีอาการไข้ขณะอยู่ในโรงเรียน อย่าเร่งรีบแจ้งผู้ปกครองมารับตัว แต่ขอให้โรงเรียนแจ้งประสานศูนย์บริการสาธารณสุข ไปรับตัวเพื่อไปตรวจคัดกรองแล้วจึงประสานแจ้งผู้ปกครองมารับตัวต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    27%
  • ไม่เห็นด้วย
    73%

ความคิดเห็น