อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ผ่างบฯสภากทม.3,543ล้าน เช็ก"24หน่วย"ฉลุย132โครงการ

จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่1) “ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” พาไปส่องงบประมาณที่คณะกรรมการวิสามัญฯให้ความเห็นชอบ จาก 8,000 ล้านบาท ถูกตีตกหั่นเหลือ 3,543 ล้านบาท พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.


จากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่1) ประจำปีพุทธศักราช 63 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมรวมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน 132 รายการ/โครงการ จำนวน 3,543,975,216 บาท ซึ่งพิจารณาปรับลดจากเดิมที่ฝ่ายบริหารเสนอขอมา 8,000 ล้านบาท  ทั้งนี้ได้ขอให้หน่วยงานทบทวนรายการ/โครงการ เนื่องจากระยะเวลาที่ของงบประมาณจนถึงคณะกรรมการวิสามัญฯเริ่มพิจารณาเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้สถานการณ์และความจำเป็นอาจเปลี่ยนไป หน่วยงานจึงได้ขอถอนรายการ/โครงการที่ยังไม่มีความจำเป็น สามารถรอการดำเนินการได้บางรายการ

“ชุมชนเมือง-เดลินิวส์” พาไปส่องจำนวนงบประมาณที่คณะกรรมการวิสามัญฯให้ความเห็นชอบ มีดังนี้ 1.สำนักการแพทย์ เสนอ 28 รายการ/โครงการ เห็นชอบ 28 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 117,525,121 บาท 2.สำนักอนามัย เสนอ 1 รายการ/โครงการ เห็นชอบ 1 รายการ/โครงการ จำนวนเงิน 23,545,000 บาท 3.สำนักการศึกษา เสนอ 2 รายการ/โครง การ เห็นชอบ 2 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 245,900,375 บาท 4.สำนักการโยธา เสนอ 48 รายการ/โครงการ เห็นชอบ 21 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 1,887,835,000 บาท 5.สำนักการระบายน้ำ ขอ 6 รายการ/โครงการ เห็นชอบ 5 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 111,380,000 บาท

6.สำนักเทศกิจ เสนอ 1 รายการ/โครงการ เห็นชอบ 1 รายการ/โครงการ จำนวนเงิน 39,704,000 บาท 7.สำนักการจราจรและขนส่ง เสนอ 14 รายการ/โครงการ เห็นชอบ 6 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 314,507,700 บาท 8.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอ 1 รายการ/โครงการ จำนวนเงิน 26,852,400 ไม่ได้รับความเห็นชอบ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ 9.สำนักสิ่งแวดล้อม เสนอ 8 รายการ/โครงการ เห็นชอบ 7 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 294,042,420 บาท 10.สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เสนอขอ 16 รายการ/โครงการ ให้ความเห็นชอบ 14 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 98,912,500 บาท

11.สำนักพัฒนาสังคม เสนอขอ 3 รายการ/โครงการ ให้ความเห็นชอบ 2 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 21,692,000 บาท 12.สำนักงานเขตพระนคร เสนอขอ 1 รายการ/โครงการ ให้ความเห็นชอบ 1 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 26,022,000 บาท 13.สำนักงานเขตปทุมวัน เสนอขอ 1 รายการ/โครงการ เสนอขอ 325,000,000 บาท ไม่ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ 14.สำนักงานเขตบางเขน เสนอขอ 4 รายการ/โครงการ ได้รับความเห็นชอบ 3 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 11,939,000 บาท 15.สำนักงานเขตมีนบุรี เสนอขอ 4 รายการ/โครงการ ได้รับความเห็นชอบ 4 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 63,582,000 บาท
 
16.สำนักงานเขตลาดพระบัง เสนอขอ 3 รายการ/โครงการ ให้ความเห็นชอบ 3 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 44,638,000 บาท 17.สำนักงานเขตหนองจอก เสนอขอ 3 รายการ/โครงการ ให้ความเห็นชอบ 3 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 23,139,000 บาท 18.สำนักงานเขตธนบุรี เสนอขอ 1 รายการ/โครงการ ได้แก่ ซื้อที่ดิน เสนอขอ 354,450,000 บาท ไม่ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ 19.สำนักงานเขตบางขุนเทียน เสนอขอ 3 รายการ/โครงการ ได้รับความเห็นชอบ 3 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 46,752,000 บาท 20.สำนักงานเขตลาดพร้าว เสนอขอ 3 รายการ/โครงการ ได้รับความเห็นชอบ 3 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 9,902,000 บาท
 
21.สำนักงานเขตดินแดง เสนอขอ 2 รายการ/โครงการ ได้รับความเห็นชอบ 1 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 1,374,000 บาท 22.สำนักงานเขตบางแค เสนอขอ 3 รายการ/โครงการ ได้รับความเห็นชอบ 3 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 26,333,500 บาท 23.สำนักงานเขตคันนายาว เสนอขอ 8 รายการ/โครงการ ให้ความเห็นชอบ 8 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 9,492,000 บาท 24.สำนักงานเขตวังทองหลาง เสนอขอ 1 รายการ/โครงการ ให้ความเห็นชอบ 1 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 8,035,600 บาท 25.สำนักงานเขตคลองสามวา เสนอขอ 3 รายการ/โครงการ ได้รับความเห็นชอบ 3 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 77,244,000 บาท
 
26.สำนักงานเขตทุ่งครุ เสนอขอ 7 รายการ/โครงการ ให้ความเห็นชอบ 7 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 27,420,000 บาท 27.สำนักงานเขตบางบอน เสนอขอ 1 รายการ/โครงการ ให้ความเห็นชอบ 1 รายการ/โครงการ รวมจำนวนเงิน 2,820,000 บาท 28.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เสนอขอ 17 รายการ/โครงการ เสนอขอ 168,973,700 บาท ไม่ได้รับความเห็นชอบ เนื่องจากติดขัดข้อกฏหมาย 29.งบกลางค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล เสนอขอ 689,403,184 บาท ไม่ได้รับความเห็นชอบ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%